© De Bruyn boomkwekerij

De Bruyn boomkwekerij | “Diversity grown with passion”

Boomkwekerij De Bruyn hecht al jaren veel belang aan variatie. Het bedrijf is uitgegroeid tot een plaats waar passie, diversiteit en kwaliteit hand in hand gaan. Ze nemen ons graag mee op sleeptouw doorheen de bomenwereld en hun belangen.


De juiste richting wijzen

Een boom moet meer kunnen dan alleen overleven. Hij moet ten volle kunnen leven om al zijn goede eigenschappen ten dienste te stellen van de omgeving en tot zijn recht te komen. De juiste boom moet op de juiste plaats staan. Enkel onder goede omstandigheden kan de boom tegemoet komen aan alle ecosystemen. Kortom, een boom kan pas tonen wat hij echt waard is als er aan alle voorwaarden voldaan is. Het gepassioneerde Team bij De Bruyn is een goede partner om daarin de juiste richting te wijzen.

(lees verder onder de foto’s)

Het belang van de aanpak

De klimaatverschuivingen zorgen ervoor dat er extremere weersomstandigheden onze kant uitkomen. Een boom kan een maximumtemperatuur van 39 à 40 graden aan onder de schors. De nodige regen tijdens het plantseizoen blijft vaak uit en het verloop van de seizoenen biedt weerstand. Daarenboven valt niet te ontkennen dat de lijst van inheemse bomen kort is. Met zo’n kleine 20 soorten die groter worden dan 20 meter en een vijftal bomen die tussen de 12 en 20 meter worden is alles gezegd. Om een beter evenwicht te kunnen creëren is het belang van diverse soorten cruciaal. Een afwisseling van variëteiten helpt ziektes en plagen voorkomen en beter het hoofd te bieden aan deze evolutie.

Boomkwekerij De Bruyn houdt hiermee rekening bij de plantenkeuze. Concreet wil dit zeggen dat verschillende soorten door elkaar op de percelen worden aangeplant. Thierry De Bruyn en zijn team zijn dagelijks alert om nieuwe trends te bedenken en ziekteresistente cultivars te spotten. Door de jaarlijkse uitbreiding van het assortiment wordt de diversiteit op de kwekerij verder uitgebouwd.

Met de wetenschap dat 21 procent van het groen in de stad private tuinen zijn, is de rol van de tuin – en landschapsarchitect van groot belang in de aanpak rond klimaatverandering. Een doordacht ontwerp, voor zowel grote als kleine projecten, een goede technische uitvoering en de juiste plantenkeuze leiden tot kleine ecosystemen die zullen bijdragen aan een globale diversiteit.

(lees verder onder de foto’s)

Duurzame exploitatie van de kwekerij

Sinds lange tijd staat het beheer op de kwekerij in het teken van dit onderwerp. Zo wordt er gebruikgemaakt van de aanleg van grasbanen. Dit resulteert in 75 % minder bespoten oppervlakte. Het maaisel wordt gebruikt als mulch tussen de bomen waardoor de bodem niet zo vlug uitdroogt. Bovendien creëren de grasbanen een betere draagkracht; zo ontstaat er een gevarieerder bodemleven. Het minimale gebruik van meststoffen en het volledig pesticidevrije beleid leidt tot goede afgeharde en gezonde planten voor een duurzame toekomst. De grasbanen en grachten worden minimaal gemaaid wat resulteert in meer streekeigen bloemen. Dit maakt van de kwekerij een paradijs voor vogels en insecten.

(lees verder onder de foto’s)

Green Deal

Om samen tegemoet te komen aan al deze veranderingen en een antwoord te bieden op dit hedendaagse probleem, heeft boomkwekerij De Bruyn mee zijn schouders gezet onder de Europese Green Deal. Dit is een routekaart om de economie van de EU duurzaam te maken. Dat lukt alleen als de klimaat-en milieuproblemen op alle beleidsdomeinen aangegrepen worden als een kans; een kans om de transitie voor iedereen zo rechtvaardig en inclusief mogelijk te maken.

De bomen door het bos zien

Om een antwoord te bieden op de grote vraag welke bomen klimaatbestendig zijn, heeft Boomkwekerij De Bruyn een brochure opgesteld die als leidraad gebruikt kan worden bij de invulling van groenprojecten. Surf naar www.boomkwekerij-debruyn.com en vraag deze gratis aan.

(lees verder onder de foto’s)


Boomkwekerij De Bruyn kweekt op meer dan 100 hectare bomen, coniferen, solitairen en grote heesters. Met meer dan 1.800 verschillende soorten, variëteiten en cultivars behoren wij bij de meest soortenrijke boomkwekerijen van de Benelux. Dit assortiment wordt met respect voor het plantgoed en zijn omgeving gekweekt. Naast deze keuzerijkdom kan je bij ons ook terecht voor haagplanten, struiken, vaste planten, siergrassen en andere park- en tuinplanten die van elk groenproject een geheel maken.

Benieuwd naar meer? Ga naar www.boomkwekerij-debruyn.com, schrijf je in voor de nieuwsbrief en vraag de brochure ‘Klimaatbomen’ aan.

Boomkwekerij De Bruyn – Vennestraat 6A – 3130 Begijnendijk (B).


» Bestel hier het Jaarboek voor de Belgische groensector. Gratis verzending!