Studiedag PDPO-project ‘Efficiënt waterbeheer met groenzones’

Op dinsdag 14 juni 2022 organiseert het PSC in Destelbergen een afsluitende studiedag over het PDPO-project ‘Efficiënt waterbeheer met groenzones’ Onder druk van een veranderd klimaat worden gemeenten geconfronteerd met waterschaarste en -overlast. Het Oost-Vlaams provinciaal klimaatbeleidsplan tracht hierop in te zetten door o.a. te streven naar een klimaatgezonde en aangename woonomgeving en een klimaatbestendig landschap, waarbij groenzones een belangrijke rol spelen.

Gemeenten hebben echter nood aan ondersteuning bij ontwerp, aanleg en beheer van groenzones om deze zo kwalitatief en multifunctioneel mogelijk te maken. Het PDPO-project ‘Efficiënt waterbeheer met groenzones’ speelt hierop in door de huidige kennis en praktijkvoorbeelden rond waterefficiënt ontwerpen en de beschikbare technieken voor aanleg en beheer te bundelen en actief te implementeren bij Oost-Vlaamse gemeenten en hun stakeholders in de keten van groenvoorziening (tuinarchitecten en -aannemers, siertelers). Door het aanreiken van tools waarmee gemeenten hun inwoners kunnen sensibiliseren, wordt ook aan draagvlakverbreding gewerkt voor meer groen.


In de Oost-Vlaamse gemeentes Aalter, Dendermonde en Oudenaarde werden demonstratieve groenzones aangelegd met verschillende technieken voor efficiënt waterbeheer, zoals het gebruik van afdekmaterialen, bentoniet, bodemverbeterende middelen met een hoog gehalte aan organische stof en waterpolymeren. In deze demonstraties wordt nagegaan of het gebruik van deze technieken droogtestress voor de beplanting kan voorkomen en deze beplantingen minder water nodig hebben.

Samen met Agentschap Wegen & Verkeer en ANROB Aannemingen worden bij de aanplant van bomenrijen ook een aantal verschillende technieken getest. Langs de N41 in Hamme wordt het gebruik van gietranden, waterzakken en drainagebuizen als alternatieven om water te geven gedemonstreerd. Aan de E34 in Wachtebeke worden verschillende bodemadditieven en afdekmaterialen bij een bomenaanplant vergeleken. Bij een derde aanplant langs de N453 in Oudenaarde wordt de helft van de bomen kort gesnoeid bij aanplant om te kijken of ze zo de droogteperiode (zomer) beter doorstaan.

Meer info over de studiedag

Samen met Agentschap Wegen & Verkeer en ANROB Aannemingen worden bij de aanplant van bomenrijen ook een aantal verschillende technieken getest. Langs de N41 in Hamme wordt het gebruik van gietranden, waterzakken en drainagebuizen als alternatieven om water te geven gedemonstreerd. Aan de E34 in Wachtebeke worden verschillende bodemadditieven en afdekmaterialen bij een bomenaanplant vergeleken. Bij een derde aanplant langs de N453 in Oudenaarde wordt de helft van de bomen kort gesnoeid bij aanplant om te kijken of ze zo de droogteperiode (zomer) beter doorstaan.