Benchmarksystematiek Beheer Openbare Ruimte

De directeuren openbare ruimte van een aantal Nederlandse gemeenten hebben een benchmarksystematiek vastgesteld waarmee zij hun prestaties voor het beheer van de openbare ruimte kunnen vergelijken.

Komend jaar gaan de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Arnhem aan de slag om hun kwaliteit, kosten en arealen conform de benchmarksystematiek Beheer Openbare Ruimte bij te houden en vergelijken. Deze benchmarksystematiek is ontwikkeld in nauwe samenwerking van de gemeenten met CROW en de benchmarkorganisaties Wageningen Environmental Research (Alterra), NVRD / Gemeenteschoon en adviesbureaus Antea Group, Beheeraccent en DG Groep.


Landelijke publicatie
Tijdens de bijeenkomst is de benchmarksystematiek overgedragen aan CROW om de systematiek landelijk te gaan publiceren, zodat alle gemeenten in Nederland op dezelfde wijze hun beheerprestaties in beeld kunnen brengen en vergelijken.

CROW