Studiedag Duurzaam Ontwerpen van Groene Ruimten

Op donderdag 26 oktober 2017 organiseren het Agentschap voor Natuur en Bos, Inverde, HoGent, Erasmushogeschool Brussel en Fris in het Landschap in Gent een studienamiddag over ‘Duurzaam ontwerpen van groene ruimten’.

Op deze studienamiddag wordt het nieuwe vademecum ‘Duurzaam ontwerpen van groene ruimten’ voorgesteld. Dit vademecum neemt de lezer vanuit een duurzame ambitie mee naar het kruispunt tussen groen, ecologie en ruimtelijk ontwerp.


Het biedt op een begrijpelijke en gebruiksvriendelijke manier handvaten voor het ontwerpen van groene ruimten. De aandacht gaat daarbij naar het verbreden en verdiepen van de kennis en expertise, maar ook naar de praktische toepassing en inzetbaarheid ervan in het kader van concrete projecten. Daarnaast biedt het een overzichtelijk en praktisch inzetbaar toetsingskader voor verschillende doelgroepen die op diverse manieren in aanraking komen met groene ruimte-projecten.
Sprekers zijn:

Eli Devriendt, Stad Oostende
Lieven Janssens, gemeente Vorselaar
Luc Wallays, Omgeving
Meer informatie vindt u op de website van Inverde.