Win-Vorm lezingen 2018

Met het jaarlijkse initiatief WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) willen intercommunales Leiedal en WVI, de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij en het Team Vlaams Bouwmeester een bijdrage leveren aan meer ruimtelijke kwaliteit in West-Vlaanderen.

20 maart | Tips and tricks: (lokale) overheid als regisseur


Hoe kan ruimtelijke planning zijn plek krijgen binnen de nieuwe evolutie van (grotere) projectontwikkelingen? Hoe kan dit praktisch aangepakt worden d.m.v. methodes, participatie, dialoog, projectmatig werken, maatwerk … ? Deze eerste lezing laat zien hoe lokale besturen hun rol als regisseur kunnen opnemen.

15 mei | Trendspotting: kijk op de toekomst
Bij beslissingen van overheden en politieke partijen bepalen trends voor een groot stuk de richting van de keuzes en ruimtelijke strategieën. Wat zijn die trends zoal? En welke ontwikkelingen moeten meegenomen worden in het ruimtelijk beleid van de volgende legislatuur?

12 juni | Touring rond Spoor 66: klimaatdoelstellingen in een concreet project
Station Kortrijk-Weide ligt langs Spoorlijn 66 en zal de komende jaren een metamorfose ondergaan. Zo zullen er o.a. een stadspark, zwembad, nieuwbouw voor volwassenenonderwijs, evenementenplein en fuifzaal komen. Groene doorgangen zullen Spoor 66 met de binnenstad en de stationsomgeving verbinden. Deelnemers krijgen een rondleiding op de site waar de stad Kortrijk haar ambities als klimaatstad wilt waarmaken.

11 september | Daguitstap
De daguitstap is een fietstocht door Roeselare langs boeiende projecten, verfrissende ideeën en verborgen WinVorm-pareltjes.

9 oktober | 50 Tinten blauw: water in alle mogelijke vormen
Deze sessie duikt in diverse waterlandschappen en staat stil bij waterberging, -recreatie, – buffers en – beken in landschappen. De ochtend wordt afgesloten met een waterdicht masterplan.

13 november | Testen en weten: resultaten Bouwmeesterscan
De Vlaams Bouwmeester sluit de lezingenreeks af met de eerste resultaten van de ‘Bouwmeesterscan’. Dat is een nieuw instrument dat speciaal werd ontwikkeld voor gemeenten die snel werk willen maken van een adequaat ruimtelijk beleid. Met behulp van experten worden concrete projecten en ingrepen aangereikt die gericht zijn op verdichting, kernversterking, het creëren van groenblauwe netwerken/groengebieden en een beter samenspel tussen open ruimte en verstedelijking.

Traditiegetrouw vinden de meeste lezingen plaats op dinsdagvoormiddag in het auditorium van het VLM-gebouw in Brugge. Het programma start om 09:30 uur en eindigt om 12:30 uur.

www.winvorm.be