Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen

Sinds 26 januari 2018 is het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen, van kracht.

 


Elke producent/leverancier die teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen levert aan professionele eindgebruikers, moet aangesloten zijn bij een Onafhankelijke Controle Instelling die erkend is door de minister bevoegd voor het landbouwbeleid. Het controleorgaan voert de wettelijk verplichte controles uit rond de kwaliteitseisen van het teeltmateriaal van siergewassen en siergewassen.

In Vlaanderen zijn Certalent en CKCert de controleorganen die hiervoor erkend zijn.

Deze controles kunnen worden gecombineerd met de controle op:

  • de eisen uit de Sectorgids G-040 voor de primaire plantaardige productie, module D: niet eetbare tuinbouwproducties (eisen onder de bevoegdheid van het FAVV);
  • de eisen uit de G-043 voor de handel in niet eetbare tuinbouwproducties (eisen onder de bevoegdheid van het FAVV);
  • de eisen uit de IPM-checklijst (Integrated Pest Management) voor de tuinbouwproductie (eisen onder de bevoegdheid van de Gewesten).

Al deze eisen zijn vervat in Vegaplan Standaard NET (module D). Meer informatie hierover vindt u op de website van VEGAPLAN.

Indien u als producent/leverancier alleen verkoopt of levert aan personen die zich niet beroepshalve bezighouden met de verkoop en/of productie van planten, hoeft u zich niet aan te sluiten bij een erkend controleorgaan.