Lichte omzetstijging sierteeltsector

In de boomkwekerijsector blijft de globale omzet stabiel, zo blijkt uit de jaarlijkse raming van Boerenbond. De sierteeltsector ziet zijn omzet stijgen door een groeiende vraag. Ondanks de hitte is de is de productie van bollen en knollen hoger dan in 2018. De prijzen van snijbloemen namen wel een lichte duik.

 


In de boomkwekerijsector blijft het areaal status quo. Het aantal geproduceerde en verkochte bomen daalde door de droogte en het productietekort aan zaden. De opbrengstdaling wordt geraamd op 5 procent. Er was wel een prijsstijging in orde van grootte van 5 procent, waardoor de globale omzet stabiel blijft.

In de sierteeltsector zien we verschillende ontwikkelingen tussen de deelsectoren. In de sector van de groene planten is er in 2019 zowel een productiestijging als een prijsstijging, waardoor de globale omzet toeneemt. De vraag is momenteel groter dan het aanbod. Hierdoor zitten de prijzen ietwat in de lift. De productie van bollen en knollen kende in 2019 een stijging tegenover 2018 met zo’n 5 procent. Omwille van de hitte is de opbrengst lager dan normaal, maar toch hoger dan in 2018. Begonia’s vormen de voornaamste bollenteelt in Vlaanderen.

Voor snijbloemen bleven de geproduceerde hoeveelheden gelijk tegenover 2018, terwijl de prijzen globaal met 15 procent terugliepen. Zo daalden de prijzen voor anjers met 5 procent, terwijl de prijzen van de rozen een daling met 15 procent moesten incasseren. Het is afwachten wat het najaar 2019 zal opleveren. Bij bloeiende planten zijn er zeer verschillende signalen. Er wordt globaal uitgegaan van een lichte prijsstijging (+3%), terwijl de geproduceerde hoeveelheden ook licht (-2%) zouden teruglopen.

In de globale sierteeltsector wordt 60 procent van de omzet gerealiseerd door de boomkwekerijsector en 40 procent door de sierplantensector.

Bron: Boerenbond