Vakbeurs GrootGroenPlus krijgt voorjaarseditie

Aan vakbeurs GrootGroenPlus – de relatiebeurs die traditioneel in het najaar wordt gehouden – wordt met ingang van 2018 een voorjaarsbeurs gekoppeld die speciaal gericht is op de verkoop.

 


Stichting European Plant Support (EPS), licentiehouder van GrootGroenPlus, zet zich al langere tijd in om de promotie van de boomkwekerijsector te koppelen. Een koppeling maakt het aantrekkelijker en makkelijker om te adverteren en de buitenlandse inkoper te bereiken. Daarop is vanuit de markt tevens het verzoek gekomen om ook een GrootGroenPlus in het voorjaar te organiseren. Gezien er al diverse voorjaarsbeurzen zijn, lijkt het GGP niet wenselijk om een grootschalige voorjaarsbeurs te organiseren. Wel is bundeling van krachten in hun ogen wenselijk om zo elkaar onderling te versterken.

Deze tweedaagse voorjaarsbeurs zal begin 2018 voor het eerst plaatsvinden. Inschrijven kan alleen in combinatie met de inschrijving voor de 28e najaarseditie van GrootGroenPlus van 3 t/m 5 oktober 2018. De voorjaarsbeurs wordt op dezelfde locatie gehouden als GrootGroenPlus, gebruikt hetzelfde netwerk, platform en dezelfde leveranciers. Wel is de voorjaarsbeurs volledig gericht op verkoop. Hiermee biedt GrootGroenPlus deelnemers in een simpele opstelling en met een laag budget toch een manier om in het voorjaar de verkoop te stimuleren en in het najaar de relaties te onderhouden. Uiteraard blijft EPS actief in het koepeloverleg van de voorjaarsbeurzen; de plannen voor de voorjaarsbeurs van GrootGroenPlus worden hier dan ook afgestemd.

www.grootgroen.nl