Singapore Management University start met stadslandbouw

De Singapore Management University (SMU) lanceerde zopas het GROW-initiatief om stadslandbouw in het dichtbevolkte Singapore te promoten. Op de terreinen van de SMU in het historische centrum van het dichtbevolkte Singapore worden moestuinen aangelegd die worden onderhouden door studenten en personeel van de universiteit. Er worden ook workshops georganiseerd voor het personeel en de studenten over tuinieren en duurzame voedselproductie. Het onderhoud van de tuintjes is onderdeel van het studieprogramma dat voorziet in 80 uur gemeenschapsdienst. Ook buurtbewoners en bedrijven die de SMU steunen krijgen de kans om mee te werken aan het initiatief en moestuinen te adopteren. De opbrengst van de tuintjes wordt via sociale organisaties verspreid onder de armere bevolking van Singapore.

“Met het GROW-initiatief bieden we onze studenten de kans om in de praktijk te ervaren wat duurzaamheid betekent en waar groen écht over gaat in een dichtbevolkte stedelijke omgeving,” zegt Arnaud De Meyer, de Belgische rector van SMU. “Bedoeling is niet alleen om voedsel te kweken maar ook om mee te werken aan een groenere toekomst en een duurzamer samenleving. Met dit programma sluiten we ons aan bij de wereldwijde beweging van urban farming die mensen via stadslandbouw bewust wil maken van de noodzaak van duurzame voedselproductie en voedselzekerheid.


www.smu.edu.sg/news/2015/01/08/smu-grow-takes-root-to-kickstart-green-movement