STAM Gent / Expo Stad van morgen

Als vervolg op de tentoonstellingsreeks ‘Het verhaal van Gent’, organiseert het STAM van 18 maart tot 28 augustus 2016 een nieuwe reeks getiteld ‘De stad van morgen’.

Focus ligt ditmaal niet op het verleden, maar op de toekomstperspectieven van de universiteitsstad. Twee thema’s staan er centraal: ‘over de rand’ en ‘ruimte voor Gent’. Het eerste luik opent midden maart en bevraagt de kwaliteiten van de stadsrand aan de hand van drie concrete casestudies: Evergem als voedselhub, slimme verdichting in Drongen en een andere benadering voor de E17 in Gentbrugge.


Over de rand’ kijkt over de rand van het klassieke denken over de stad. Een stad is een mix van verschillende elementen (dichtheid, verweving, groenstructuren) en de rand van een stad is dat ook. Maar anders. De rand heeft het in zich om méér te zijn dan slechts een tussenfase in het latere stad-worden. Want het anders zijn van de rand biedt net mogelijkheden voor de toekomst en de leefbaarheid van onze steden.

 

Stitched Panorama
Stitched Panorama

Over de rand’ is een onderzoeksproject van onafhankelijk ontwerpbureau OMGEVING. OMGEVING brengt in de loop van de expo ook een publicatie ‘Over de rand’ uit. Binnenkort meer op www.overderand.be.

www.stamgent.be