Robotmaaiers: Automatisering en connectiviteit

In dit artikel laten we producenten van robotmaaiers aan het woord over een belangrijke trend in de groensector: automatisering en connectiviteit.


Besturen met smartphone, app of stem

Een belangrijke trend bij de professionele robotmaaiers is dat er steeds meer vraag komt naar autonomie en ontzorging stelt Luk Hendrickx (Stihl). “De interactie tussen mens en machine vormt een zeer belangrijk onderwerp. Momenteel gebeurt er nog veel via een display op de machine zelf, maar besturing via een App wordt stilaan standaard.”

“Daarnaast startten wij bij Stihl eind vorig jaar met een koppeling tussen de iMOW en Amazon Alexa voor spraakbesturing. Uiteraard zijn de mogelijkheden hiervan nog niet volledig benut, maar dit zal in de komende jaren steeds verder worden uitgebreid. Zo zou een robotmaaier ook andere taken kunnen uitoefenen, zoals het bewaken van je tuin of de staat of de gezondheid en droogte van je grasveld controleren. De eerstvolgende belangrijke trend wordt maaien zonder perimeterdraad. Deze technologie bestaat al, maar moet nog verder doorontwikkeld worden.”

“Connectiviteit wordt inderdaad alsmaar belangrijker. Het bedienen, besturen en controleren van de robotmaaier aan de hand van een smartphone, App of stem is ook bij de professional aan de orde”, beaamt Vanessa Vanherpen (MTD Products, met Wolf-Garten, Robomow en Cub Cadet robotmaaiers).

“Het maaien zelf, het instellen van de maaitijden, het terugkeren naar het basisstation en wisselen van percelen, meldingen, laadstatus, operationele en beveiligingswaarschuwingen, GPS-functie, onderhoud en reparatie van op afstand, online diagnostiek en online technische oplossingen,… het is er of het komt eraan.” Volgens Bart van Hall (Husqvarna) wordt “2020 en daarna het tijdperk van de home automation. Via spraakbesturing bedienen is dé trend van deze tijd. Of voor wie dat niet wil via de mobiele telefoon.”

“Artificiële intelligentie en sturing via een App, je kunt er nauwelijks nog omheen”, meent ook Guy Salaets (Van Dyck Marcel). “De robotmaaiers van Wiper die we vanaf 2020 leveren zijn alleszins klaar voor de toepassing van artificiële intelligentie. Met daarnaast een andere belangrijke aanvulling: de robotmaaiers herkennen ook steeds beter verschillende materialen, zoals kunstgras, grind, plastic, enzovoort. Ja, ook spraakbesturing wordt voor de professional een ‘issue’, bij ons zit dit alleszins in de pipeline.”

Spraakherkenning via Amazon Alexa en Google Home

“Spraakbesturing is inderdaad geen toekomstmuziek meer”, bevestigt Vanessa Vanherpen (MTD Products). “Zo kan je bij ons de maaier dankzij een RoboConnect+ module koppelen aan de Alexa-spraakservice van Amazon en hoef je dus niet altijd in de buurt van de maaier te zijn of je handen vrij te hebben om een commando te geven.” Ook volgens Bart van Hal (Husqvarna) is spraakherkenning via onder meer Amazon Alexa en Google Home een belangrijk item, en daarmee de opname in het volledige Home Automation verhaal, waarin bijvoorbeeld ook de thermostaat, de raambekleding, de televisie en de muziekinstallatie zijn opgenomen.”

Meer dan alleen maaien

“Je ziet ook dat eindklanten meer willen doen dan enkel maaien”, merkt Geoffrey de Bloeme (Yamabiko Europa) op. “Enkele voorbeelden: ze willen graag hun gazon of sportveld in banen maaien, willen meer met een App kunnen doen of zouden graag een analyse kunnen uitvoeren van de toestand van het gazon. Deze analyse zou kunnen zijn: pH, zoutgehalte (EC), ziektes, vochtgehalte, ongewenste / gewenste grassen, temperatuur, GPS… De robot kunnen koppelen met bijvoorbeeld een weerstation (buienradar) om bij hevig regenweer de robot terug te laten rijden naar zijn laadstation. Deze laatste items zijn ook in de professionele wereld voor ons een focus.”

Enkele elementen die op korte termijn op de markt zullen komen, hebben te maken met GPS en een professioneel fleet-platform, weet de Bloeme. “Het in banen kunnen maaien met GPS is een prioriteit, maar ook zones kunnen bepalen waar de robot niet komt of complexere tuinen/parken. GPS en in banen kunnen maaien wordt straks niet alleen voor esthetische doeleinden gebruikt, maar dit zal ook de capaciteit van onze robots gevoelig vergroten. Met de GPS- functionaliteit vergroten wij onze doelgroepen. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan vliegvelden, bermbeheer, enzovoort. Meer in detail van de GPS zijn zones die uitgeschakeld kunnen worden, bijvoorbeeld een tijdelijke natte zone of een pas ingezaaide zone. Omdat we te maken hebben met professionele klanten, zullen die ook meer dan één robot hebben. Daarom wordt het een noodzaak om een goed overzicht te hebben op het beheer van de robots. Het beheer hiervan zal worden opgenomen in ons fleet management-systeem. Hierin kan men alle data van de robots zien, zoals de ecologische impact, foutmeldingen en voorgestelde oplossingen, aantal gereden km, instellingen, enzovoort.”

Ook Husqvarna speelt daarop in. “Bij onze Automower 500-serie ligt de bediening op afstand in handen van de hovenier, de klant blijft dus helemaal ontzorgd. Voor de professional bestaat er via onze Automower Club ook de mogelijkheid om meerdere Automowers tegelijk in één gebied te laten draaien. Het gaat daarbij om grotere gazons en vooral sportvelden, vandaar ook ‘Automower Club’,” vertelt Bart van Hall. “Een andere interessante ontwikkeling voor de professional wordt onze EPOS in 2021, waardoor je kan robotmaaien zonder begrenzingsdraad onder de grond. Met EPOS navigeert de robotmaaier op basis van satellietnavigatie (GPS), en wordt de locatiebepaling extra nauwkeurig gemaakt via een in eigen huis ontwikkelde RTK-correctie die een onwaarschijnlijke nauwkeurigheid van 1 tot 2 cm mogelijk maakt. Je kunt met EPOS virtuele begrenzingslijnen bepalen waar de robot wel en niet moet maaien en kunt dit gedurende het seizoen aanpassen.”

De nieuwe modellen van Echorobotics zijn volledig geconnecteerd met een 3G- of 4G-netwerk. “Hierdoor zijn de grasmaaiers altijd online,” verduidelijkt Koen Driesmans (EuroGarden). “Je ziet van op afstand wanneer de maaier vastloopt en kunt via een handige App ingrijpen. Ook de dealer krijgt op die manier inzicht in de werking en kan advies geven over een mogelijke optimalisatie. In de toekomst zal deze GPS-functie nog worden uitgebreid.”

Geen ‘one size fits all’-oplossing

“Bij dit alles mag je evenwel één iets niet vergeten: je moet altijd uitgaan van de tuin zelf en de configuratie ervan. Er bestaat geen ‘one size fits all’- oplossing. Hoezeer we ook in de richting gaan van GPS-sturing en via mobiele Apps aangestuurde en gemanagede robotmaaiers”, reageert Wilfried Onkelinx van Cofabel (John Deere), dat als belangrijkste modellen de John Deere Tango E5 Series II op de markt brengt, en daarnaast de Greenworks Optimo 10, 15 en de nieuwe 5 (respectievelijk 1000 m², 1500 m², 500 m²).

www.stihl.be
www.mtd-benelux.nl
www.husqvarna.com
www.vandyck.be
www.yamabiko.eu
www.echorobotics.com
www.eurogarden.be
www.cofabel.be
www.deere.nl


Tekst: Jan Hoffman