Oplossingen voor de groensector

De groensector is in verandering. Professionals moeten steeds meer inspelen op het veranderende klimaat. In dit artikel geven we vier oplossingen voor uitdagingen waarmee de sector in de toekomst te maken krijgt.


1. Quercus cerris ‘Marvellous’ kan tegen een stootje

De Quercus cerris ‘Marvellous’ is een half-groenblijvende moseik, Turkse eik. Het is een Nederlandse selectie en komt van nature voor in Zuidwest-Azië en het zuiden en midden van Europa. Bijzonder is dat deze cultivar zijn blad vasthoudt tot aan de eerste echt strenge nachtvorst, soms nog wel langer.

‘Marvellous’ is een prachtige parkboom en, vanwege de regelmatige groeivorm met doorgaande harttak, een zeer goede laan- en straatboom. Ook in grote tot middelgrote tuinen is deze eik prima te gebruiken.

In de jeugdfase is de Quercus cerris ‘Marvellous’ smal, later breed uitgroeiend. De moseik heeft een mooie vorm door de brede kegelvormige kroon met doorgaande hoofdtak. De boom kan 15 tot 20 meter hoog worden. Het blad loopt eerst lichtgroen uit en kleurt later glanzend donkergroen aan de bovenzijde en grijsgroen aan de onderzijde. De bladeren variëren sterk in grootte en vorm; ze zijn 6-12 cm lang, soms diep gelobt tot scherp getand. In de herfst verkleurt het blad naar geel/bruin. De twijgen blijven lang groen en zijn windvast.

De Quercus cerris ‘Marvellous’ is een gezonde boom, vrij van ziekten en plagen. Deze aparte boom is winterhard en heeft nooit last van meeldauw. Deze moseik stelt vrij lage bodemeisen; een voedselrijke, droge tot vochthoudende ‘gemiddelde’ bodem is wenselijk. Dus niet te zware of lichte grond en een vrij neutrale zuurgraad. De boom verlangt een plekje in de zon of lichte schaduw en verdraagt zelfs gesloten wegdek. Hij verdraagt droogte en door zijn makkelijke toepasbaarheid is deze boom zeer geschikt voor de toekomst!

Meer weten? www.udenhout-trees.nl 

Quercus cerris marvellous CG Concept Jaarboek 2020 oplossingen klimaatuitdagingen klimaatopwarming moseik Turkse eik cultivar boom groen parkboom laanboom straatboom


2. Verticaal draineren

Wanneer het op de gecompacteerde bodem regent, kan het water zijn weg niet vinden naar de grondwatertafel. Hierdoor blijft het in de bovenste toplaag staan. Daarom is het belangrijk de verstoorde grondlagen te doorbreken zodat hemelwater en oppervlaktewater opnieuw hun weg naar de grondwatertafel in de dieper gelegen bodemstructuur kunnen vinden.

De Drainjet 90 is een machine die specifiek ontworpen werd voor tuinaanleg en brengt manueel holle granulaatspil in de grond door middel van perslucht. Zo ontstaan er luchtaders die tot 3 m diep kunnen worden aangebracht en zich ook horizontaal vertakken in de bodemstructuur. De ondergrondse injectie heeft een permanent karakter waardoor de ontstane aders niet meer
kunnen dichtklappen en zo hun drainerende functie behouden.

Te gebruiken bij:

  • Gazon dat langdurig onder water staat
  • Beplanting die onverklaarbaar afsterft
  • Parkings met grote plassen die niet wegtrekken
  • Drassige paardenpistes
  • Weiden met staande plassen
  • Akkers met weinig opbrengst door te natte grond
  • Drassige industrieterreinen

Meer weten? www.drainjet.com

Drainjet 90 drainage CG Concept Jaarboek 2020 verticaal draineren bodem regen grondwater grondlagen machine tuinaanleg bodemstructuur gazon beplanting parkings weiden akkers industrieterreinen


3. Natuurlijke oplossing voor bodembedekkers en onkruidbeheer

Langdurige droogte en moeilijke locaties zijn dikwijls de oorzaak van het niet dichtgroeien van bodembedekkers. Deze open plaatsen nodigen op hun beurt ook ongewenste kruiden uit, wat extra werk en kosten met zich meebrengt.

Oenosan®, de biologisch gecertificeerde kalkmeststof, gebaseerd op nanotechnologie kan je eenvoudig en efficiënt een oplossing bieden. Verneveld op het blad activeert het product het metabolisme en de sapstromen. Het resultaat: een stevig bladerdak op korte termijn. Bovendien verhoogt Oenosan® de pH van de bodem waardoor zuurminnende onkruiden zoals kattenstaart, akkerwinde en brandnetels andere oorden opzoeken.

Al 74 openbare diensten in Vlaanderen hebben deze biologische kalkmeststof geïntegreerd in hun groenbeleid. De projecten variëren van de toepassing op bodembedekkers rond het OCMW in Genk, heraanleg van begraafplaatsen in Lo-Reninge en Wervik, het weren van de kastanjemineermot in Oudenaarde, natuurlijke ondersteuning van de wijngaard in Gent tot een totaalaanpak met Oenosan® in Bilzen.

Kortom, het product is eenvoudig, economisch en effectief: een handige tool in uw budgetbeheer. Geen fytolicentie vereist.

Meer weten? www.oenosan.be 

Oenosan meststof CG Concept Jaarboek 2020 natuurlijke oplossing voor bodembedekkers en onkruidbeheer droogte nanotechnologie biologisch groenbeleid kalkmeststof

Oenosan meststof CG Concept Jaarboek 2020 natuurlijke oplossing voor bodembedekkers en onkruidbeheer droogte nanotechnologie biologisch groenbeleid


4. Heptacodium miconioides gedijt goed bij droogte

Met zijn prachtige purperachtige herfstkleur en sterk geurende witte bloemen is de Heptacodium miconioides of Zevenzonenboom een eyecatcher in elke tuin. Deze breed opgaande, veelstammige, bladverliezende hoge struik is een mooie, goed winterharde plant die erg sterk bestand is tegen droogte.

De paarsrode vruchten en de drienervige donkergroene bladeren vallen zeer laat af. Inzetbaar in kleine tuinen als solitaire struik.

Verkrijgbaar bij Van Pelt.

Heptacodium miconioides CG Concept Jaarboek 2020 Van Pelt droogte witte bloemen boom tuin park openbaar groen inspiratie planten winter eyecatcher bladeren