Recycled Park / Plastic afval wordt drijvend park [VIDEO]

Recycled park is het voorstel om de plastic vervuiling in de Nieuwe Maas in Rotterdam op te vangen, vlak voordat het de Noordzee bereikt. Van het opgevangen plastic worden drijvende bouwstenen gemaakt voor een nieuwe groenvoorziening: het drijvend park.

Plastic afval vormt een structureel probleem in open wateren. Via rivieren komt een groot deel van het zwerfafval terecht in zeeën en oceanen, waar het onderdeel wordt van een wereldwijde vervuiling.


De Nieuwe Maas is een belangrijke rivier, die vervuiling meeneemt vanuit het binnenland tot in de Zee. Dit project wil voorkomen dat plastic afval via de Nieuwe Maas in de Noordzee terecht komt. Het plastic krijgt een nieuwe waarde als drijvend vermogen voor groenvoorzieningen.

Het voorstel van een Recycled Park  is een initiatief van WHIM architecture en de Recycled Island Foundation in samenwerking met de Gemeente Rotterdam, Wageningen Universiteit (WUR), Better Future Factory en HEBO maritiemservice.

 

 

Drijvend groen

Drijvend groen is een meerwaarde voor de stad Rotterdam, maar zal ook een ecologische functie krijgen in de rivier. De bouwstenen worden zo ontworpen, dat niet alleen aan de bovenkant nieuw leven kan ontstaan, maar ook aan de onderkant moet zich nieuw leven in het water gaan nestelen.

Door een variatie aan te brengen in de bouwstenen kunnen verschillende nieuwe landschappen ontstaan. Een nieuw stadspark kan gerealiseerd worden, dat zijn eigen karakter krijgt als drijvend landschap op de Nieuwe Maas.

Het drijvende park kan een waardevolle rol spelen bij de stadsuitbreiding op het water, waarbij in openbaar groen wordt voorzien op zowel wijk- als stadsniveau. Het stadspark kan alle reguliere groenvoorzieningen huisvesten, zoals sport- en spelvelden, met daarnaast meer water gebonden functies.

Uiteraard resulteert de drijvende eigenschap van het park in de mogelijke verplaatsbaarheid van (delen) van het park om aan te sluiten bij festivals of nieuwe stadsontwikkelingen.

 

vue-3D-aquatique-©RP

prototype-plateformes-flottantes-©Recycled-Park

prototype-3D-©Recycled-Park-e1448535370809

 

Groene kades

Een andere mogelijkheid is het verzachten van de kades van de rivier. Het slopen van de kades en het aanbrengen van nieuw natuurlijk talud is een kostbare ingreep. De drijvende groenstructuren kunnen hier een goed alternatief voor zijn. In verschillende hoogtes en dieptes kunnen de drijflichamen aangebracht worden om op en in het water te voorzien in nieuw groen.

In en langs de groene kades kunnen vissen, vogels en andere organismen zich gaan huisvesten of voortplanten. Daarnaast is ook de combinatie met toegankelijke stadsparken denkbaar, waarbij de kade aantrekkelijker wordt gemaakt als verblijfsgebied.

 

e4a2843ac8e4-e1448535427202