Publiekscampagne Maak Grijs Groener wil belang van biodiversiteit tot leven brengen [VIDEO]

De publiekscampagne ‘Maak Grijs Groener’ van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel moet Nederlanders bewuster maken van het belang van biodiversiteit en laat zien hoe zij zelf concreet een bijdrage kunnen leveren om het te beschermen.

 


Biodiversiteit is essentieel voor het herstel van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders zegt iets te willen doen om biodiversiteit te beschermen, terwijl slechts een kwart zegt te weten hoe. Bijna twee derde van Nederland weet niet waar het begrip biodiversiteit precies voor staat. Na uitleg vindt 4 van de 5 Nederlanders het belangrijk om biodiversiteit in zijn of haar omgeving, in Nederland én wereldwijd te beschermen. Bijna een derde vindt dat er dringend verandering moet komen.

Handvatten voor vergroening

De website biedt burgers concrete handvatten om bij te kunnen dragen aan het beschermen en herstellen van biodiversiteit in de buurt. Het geeft een overzicht van maatregelen die je kunt nemen in je tuin of op je balkon, in de wijk, gemeente of buiten de gemeente.

Zo kun je in je tuin of op je balkon nestkastjes en insectenhotels installeren of tegels vervangen voor bloemenperken. Met de hele straat kun je ook inzetten op het planten van bomen, het verwijderen van betegeling of de gemeente stimuleren om extra maatregelen te nemen. Dat kan bijvoorbeeld door aan te zetten om bedrijventerreinen te vergroenen of om de aanleg van groene daken te stimuleren.

Ook het inzaaien van bermen en akkerranden kan bijdragen aan versterking van de biodiversiteit. Daarnaast kun je inzetten op slim maaien voor behoud van ecosystemen, het tellen van soorten en het gezamelijk opstellen van een vergroeningsplan.

De campagne Maak grijs groener is een initiatief van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Natuurorganisaties, boeren, burgers, wetenschappers, banken en bedrijven zetten zich via Stichting Deltaplan Biodiveristietsherstel samen in voor biodiversiteitsherstel in Nederland.