VLM / Meer nood aan open ruimte op het platteland

De groene en open ruimte van het platteland trekt door de coronacrisis meer mensen aan, wat druk zet op de landbouw, de natuur en het gebruik van de plattelandswegen. Er is nood aan meer toegankelijke open ruimte, gekoppeld aan een sensibiliseringscampagne over respectvolle recreatie. Dat blijkt uit een bevraging door VLM.

Op vraag van Vlaams minister Zuhal Demir, bevoegd voor plattelandsbeleid, bevroeg de VLM de belangrijkste vertegenwoordigers van de Vlaamse plattelandsgebieden over de impact van de coronacrisis op het Vlaamse platteland via een online enquête. De bevraging dateert van mei 2020 en legt dus de gevolgen vast van de stillegging van het maatschappelijke leven begin maart tot en met de eerste versoepelingen van de maatregelen begin mei.


Kwalitatieve buitenruimte

Uit de bevraging blijkt dat er nood is aan kwalitatieve buitenruimten om te vertoeven. Dit zijn pleinen en buurtnatuur die toegankelijk en beleefbaar zijn, zowel om te spelen als om te rusten. “Voor wie klein woont en kinderen heeft, is ‘buiten’ een belangrijke aanvulling. Voor de jongeren is de inperking van de semi-publieke ruimte een serieuze handicap. Zowel spelen, als studeren, sporten of generatiegenoten ontmoeten gebeurt buiten,” aldus een van de respondenten. Een andere opmerking: “De natuurgebieden van ANB en Natuurpunt kunnen de toestroom amper aan en liggen vaak niet op wandelafstand van de wooncentra. Dat zorgt ook voor overdruk in die gebieden. Er is dringend nood aan meer oppervlakte natuur zodat de toevloed van mensen verspreid kan worden en er is dringend nood aan verhoogde handhaving.”

De respondenten geven aan dat het recreatief medegebruik van zowel landbouwgebieden als natuurgebieden in stijgende lijn gaat, waardoor de draagkracht van deze gebieden onder druk komt te staan. Het is dan ook cruciaal dat er bijkomend ingezet wordt op meer en betere open ruimte. Dit kan onder andere via meer buurtnatuur en plekken voor ontmoeting, de creatie van nieuwe natuur in de buurt van woonkernen en de aankoop van nieuwe natuurgebieden, het creëren van en inzetten op mogelijkheden tot recreatie en beleving in de open ruimte, erfgoed in een groen kader, respect voor de open ruimte, lokale wandellussen doorheen de dorpskernen,strijd tegen zwerfvuil… Dit alles gaat zowel over fysieke inrichting en heraanleg van de publieke open ruimte als over toegankelijkheid, sensibilisering en promotie.

De VLM roept de provinciebesturen en de Plaatselijke Groepen Leader op om met deze resultaten rekening te houden bij de oproep tot en de beoordeling van nieuwe plattelandsprojecten.

Download hier de resultaten van de bevraging