PROJECTOPROEP: ‘Kindvriendelijke en duurzame publieke ruimte in kleine landelijke woonkernen‘

Kind & Samenleving begeleidt een participatieproces met kinderen en tieners waarin het gemeentebestuur samen met de lokale jeugd nadenkt over de transitie naar een duurzame en kind- of tienervriendelijke landelijke woonkern.

Wil je kinderen en tieners betrekken bij een belangrijk plan of beleidsactie voor een kleine landelijke woonkern in jouw gemeente? Wil je samen met hen de sociaal-ruimtelijke beleving in kaart brengen en nadenken over de toekomst van het dorp? Schrijf je dan in voor deze projectoproep!


De aanpak kan inspirerend zijn voor andere deelkernen en projecten in de gemeente. Vanuit het participatieproces worden alle gemeentelijke actoren uitgedaagd om door een jeugdbril naar sociaal-ruimtelijke ontwikkelingen te kijken. De gemeente krijgt concrete oplossingen aangereikt voor de versterking van het kind- en tienerweefsel in brede zin.

Deze oproep richt zich tot kleine en/of landelijke gemeentebesturen. Onder ‘kleine landelijke woonkern’ begrijpen we concreet:

  • De woonkern maakt deel uit van een gemeente met minder dan 14 000 inwoners.
  • En/of de woonkern zelf heeft minder dan 2500 inwoners.
  • En/of de woonkern is ruimtelijk gescheiden van de hoofdkern door open ruimte.
  • En/of er is geen regelmatige trein- of busverbinding (bijv. enkel belbus of geen bus).
  • En/of er zijn weinig voorzieningen en winkels.

Er worden 3 projecten gekozen. Een project maakt meer kans indien het meerdere van bovenstaande criteria combineert. Indienen ten laatste op 15 januari 2023.

Alle info over de oproep vindt u op de website van Kind & Samenleving