Een ‘Groene norm’ biedt inspiratie voor het creëren van meer en betere stedelijke natuur

Groen is geen luxe, maar zou eerder de norm moeten zijn in de stedelijke omgeving, omdat steeds meer mensen naar de grote steden trekken. Dit legt een flinke druk op het areaal dat kan worden ontwikkeld voor stedelijke natuur en op bestaande groene gebieden, die vaak worden gebruikt voor woningbouw. Bovendien staat onze samenleving voor kritieke uitdagingen zoals klimaatverandering, stress en verlies aan biodiversiteit. Veel van deze uitdagingen kunnen worden opgelost door meer en betere stedelijke natuur op te nemen in ontwikkeling en stadsplanning.

Europese gemeenten streven ernaar groener te worden, en ze willen meer en betere stadsnatuur. Maar tegelijkertijd ontbreekt het hen vaak aan concrete richtlijnen en handvatten om dit te bereiken. Omdat er hevige concurrentie bestaat over de beschikbare vierkante meters, vooral in de grote steden, vinden de gemeenten het daarnaast lastig om hun groene initiatieven te versnellen. Dit kan leiden tot het overslaan van groene initiatieven ten gunste van bouwprojecten.


Groene Norm

Daarom presenteerde Green Cities Denmark een Green Norm, bestaande uit tien voorstellen voor hoe we in de praktijk kunnen werken aan meer en betere natuur in grotere steden. Deze is vooral gericht op steden in Denemarken, maar kan een waardevol hulpmiddel zijn voor alle Europese steden en landen. De norm is met name gericht op politici, ambtenaren, professionals en andere functionarissen op het gebied van stadsontwikkeling.
De Green Norm geeft verschillende voorbeelden van hoe gemeenten tegenwoordig omgaan met stedelijke natuur in Denemarken en een aantal andere landen. De voorstellen zijn gebaseerd op een wisselwerking tussen wetenschap en bewezen ervaringen en behandelen beleid, stedenbouw, ontwerp en dagelijkse bedrijfsvoering.

U kunt ‘A proposal for Green Norm 2.0’ hier downloaden.

Bron: greencities.eu