Project voor herontdekking Leuvense stadsomwalling

LINT Landscape Architecture heeft een besloten ontwerpcompetitie voor ‘de herontdekking van de Leuvense stadsomwalling’ gewonnen.

De 12e-eeuwse stadsomwalling en haar poortstraten vormen de basisstructuur van het historische stadsweefsel van Leuven. Alle latere ontwikkelingen zijn hierop geënt. De structuur van deze omwalling is essentieel om de geschiedenis en de ontwikkeling van de stad te begrijpen.


Helaas zijn maar enkele bouwkundige restanten van de omwalling bewaard gebleven en is de ruimtelijke samenhang tussen deze restanten verloren gegaan. Dit maakt dat de geschiedenis en de ontwikkeling van de stad niet meer duidelijk in het landschap te lezen zijn.

De stad wil hier verandering in brengen. De locatie en het traject van de eerste stadsomwalling moeten terug leesbaar worden gemaakt.  Om zo de locatie van de eerste stadsomwalling opnieuw integraal deel te laten uitmaken van het Leuvense cultuurhistorische landschap.

Elf oude stadspoorten van Leuven worden onderdeel van een wandeling. Het bureau LINT heeft een familie van drie bronzen elementen ontworpen voor de markering van de voormalige stadsmuur, evenals die voor de poorten zelf en een zitelement met informatie over de ligging en het ontstaan van de muur. ’s Avonds komen de elementen en daarmee de oude poorten tot leven door middel van geïntegreerde verlichting.

De oorspronkelijke muur was 1,70 meter breed, een maat die weergegeven zal worden via strips die van gevel tot gevel lopen en alle verharding doorsnijden. In de bronzen randen, ieder tien centimeter breed, zijn de namen van de poorten opgenomen.

Het ontwerp wordt uitgevoerd in samenwerking met Haller Brun, Annika Devroe en Rotsmaatwerk.

 

367932