Nieuwe Onroerend Erfgoedprijs

Het agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen lanceert een nieuwe wedstrijd: de Onroerenderfgoedprijs. Hiermee wil het initiatiefnemers en opdrachtgevers belonen die erfgoed voorbeeldig beheren. Deelnemers kunnen zich tot en met 1 maart 2016 inschrijven.
De Onroerenderfgoedprijs is de opvolger van de Vlaamse Monumentenprijs. Zoals de nieuwe naam aangeeft, is de wedstrijd niet beperkt tot monumenten. Alle soorten onroerend erfgoed komen in aanmerking, dus ook tuinen, landschappen en archeologische sites. De prijs wordt afwisselend toegekend aan toegankelijk en niet-toegankelijk erfgoed. Dit jaar kan men alleen deelnemen met erfgoed dat open staat voor het publiek.

Kandidaten voor de wedstrijd kunnen zich aanmelden tot en met 1 maart 2016. Uit alle deelnemers zal een jury uiteindelijk drie laureaten kiezen, waarvan ze één als winnaar aanduiden. Elke laureaat ontvangt 2.500 euro. De winnaar krijgt daar bovenop nog eens 12.500 euro.


Er wordt ook een publieksprijs aan deze wedstrijd gekoppeld. Het grote publiek mag zijn favoriete laureaat aanduiden. Niet alleen de initiatiefnemers kunnen in de prijzen vallen. Uitvoerders van de beheerwerken kunnen een eervolle vermelding krijgen van de juryleden.

www.onroerenderfgoedprijs.be