Europees project wil geïntegreerde visie op de boom in de stad ontwikkelen [VIDEO]

Leefmilieu Brussel is betrokken bij het H2020-project Clearing House, dat wordt gefinancierd door de Europese Unie en betrekking heeft op de aanpassing aan de klimaatverandering via oplossingen die op de natuur zijn gebaseerd (nature-based solutions). Het project beoogt in het bijzonder een geïntegreerde visie op de boom in de stad te ontwikkelen, vanuit de invalshoek van de stadsbosbouw, dat wil zeggen een coherente benadering van alle bomen in de stad alsof ze één bos vormen.

Meer concreet is de hoofddoelstelling van het H2020 Clearing House-project het analyseren en ontwikkelen – in China en Europa – van het potentieel van oplossingen gebaseerd op de stadsbosbouw (UFBS – Urban Forest Based Solution), om de veerkracht te versterken van steden die te maken hebben met grote ecologische en sociaaleconomische uitdagingen en uitdagingen op het gebied van het menselijk welzijn. Veel stedelijke contexten passen in dit thema, zoals het Zoniënwoud, de bosparken, woonwijken en braakliggende terreinen in de stad.


 

Het Clearing House-project:

  1. compileert en legt verbanden tussen de kennis en gegevens met betrekking tot de ontwikkeling, het beheer en de monitoring van UFBS voor analyse in een institutioneel en economisch kader;
  2. analyseert casestudies met betrekking tot UFBS in China en Europa om een ​​project te beoordelen in relatie tot de impact op de samenleving, de rendabiliteit en de reproduceerbare aard ervan in andere contexten;
  3. vergemakkelijkt het samen leren over UFBS tussen de verschillende Europese en Chinese actoren (professionals, politici, wetenschappers…) om deze kennis te ontwikkelen en in de praktijk te brengen;
  4. ontwikkelt transdisciplinaire tools en hulpmiddelen voor de ontwikkeling, het bestuur en het beheer van UFBS, om stedelijke veerkracht en welzijn te ontwikkelen;
  5. sensibiliseert voor de voordelen van UFBS door het verspreiden van beslissingstools, hulpmiddelen en casestudies voor overheden, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld.

Het Clearing House-project loopt van 4 september 2021 tot en met 3 september 2023.

Meer info: leefmilieu.brussels