Geef stadsbomen de nodige ruimte

In een interview met Greencities houdt Dieter Anseeuw van het expertisecentrum Urban Forestry Lab van Hogeschool Vives Campus Roeselare een pleidooi om stadsbomen de nodige plaats en ruimte te geven. Met “Plant aub geen bomen waar ze geen groeikansen hebben” doen Dieter Anseeuw en zijn collega’s appel op gezond verstand. “Bomen elk jaar kandelaberen of tot luciferstokjes terugsnoeien is zinloos. Het zorgt voor overbodig werk, brengt amper kruinoppervlakte en dus ook amper ecosysteemdiensten bij, en het leidt tot kopieergedrag in particuliere tuinen. Als er echt geen ruimte is voor een boom voorzie je beter één of meer struiken!”.

 


In een stad moet de ruimte met veel partners en functies gedeeld worden. “Toch mag dat niet de aanleiding zijn om -zoals vroeger en nu nog te vaak – bomen als laanbeplanting in ‘doodskisten’ te planten”, aldus Anseeuw. In straten en op pleinen ziet het Urban Forestry Lab liever grotere gehelen; groeneilanden “met meer planten en een duidelijke gelaagdheid”. Idem voor parken: “Voor bomen is het niet interessant om solitair op een pelouse te staan. Hun wortels moeten er op een onnatuurlijke wijze in concurrentie met de dichte grasmat. Imiteer er de natuur: ga voor onderbegroeiing en geef bladeren de kans om onder de kruin te vallen en er te composteren.”

Kijken naar de toekomst

Groenplanning vraagt vooruitkijken, denken op langere termijn en verder dan een of enkele legislaturen. “Een bomenbeheerplan voor twintig jaar ver klinkt enorm, maar is een absoluut minimum. Bomen worden veel ouder! De meeste stadsbomen halen niet eens hun volwassenheid, terwijl ze nochtans pas dan volop ecosysteemdiensten uitspelen. De biodiversiteit in een boom neemt toe naargelang hij ouder wordt. Sommige vogels, insecten en ook schimmels kunnen namelijk niet zonder dood hout”.  Bomen en leeftijd. Veel mensen hebben het er moeilijk mee. In mensenbegrip is zestig jaar veel. “Een eik is met die leeftijd nog steeds een puber. Hij kan er 500 worden. Hem kappen omdat er op zijn zestigste een tak uitvalt, is als een 15-jarige jongen euthanaseren omdat hij een tand verliest”.

Boombeheerplannen, weten wat elke boom aankan en hoe hij passend verzorgd moet worden. “Veel gemeentebesturen hebben er nog geen. Vaak door een gebrek aan mankracht. Vandaar dat we met ons team gemeentebesturen willen ondersteunen of assisteren”.

Lees hier het volledige interview