Proefcentrum voor Sierteelt opent nieuwe kassen en groene kantoren

Op 22 juni zijn de nieuwe kassen van Proefcentrum Sierteelt (PCS) in het Belgische Destelbergen officieel in gebruik genomen. Het centrum wil met de modernisering van de kassen en de realisatie van een groen kantorencomplex de Vlaamse sierteelt- en groensector nog beter ondersteunen bij een toekomstgerichte en duurzame bedrijfsvoering.

De doelgroep van PCS bestaat uit snijbloementelers, pot- en perkplantentelers, vasteplantenkwekers, boomkwekers en groenvoorzieners. Sinds enkele jaren wordt ook onderzoek gedaan op het vlak van groenvoorziening en -aanleg. Het juiste groen op de juiste plaats. Vorig jaar nog werd daarvoor een aparte afdeling groen op het PCS opgericht.


De nieuwe onderzoeksinfrastructuur die in gebruik genomen werd, is een garantie voor de verdere uitbouw van het specifieke sierteeltonderzoek in de toekomst. Met de nieuwe infrastructuur kan het PCS zijn voorbeeldfunctie voor de Vlaamse siertelers en groenvoorzieners versterken. Het PCS wil voorop lopen op de sector door innovatieve en duurzame technieken te demonstreren en ze af te toetsen op hun praktijkwaarde en economische haalbaarheid voor de bedrijven.

„De oude kassen dateren uit 1987 en we hebben daar lang nieuwe technieken in kunnen aanbrengen. Maar daar komt een keer een eind aan. Zodat we twee derde van onze breedkappers, bijna 0,5 ha, vervangen hebben met Venlokassen,” aldus directeur Bruno Gobin. “De kassen zijn nu 5,3 meter hoog in plaats van 3,5 meter en uitgerust met innovatieve technologieën die het gebruik van energie en grondstoffen reduceren. Het kassencomplex is onderverdeeld in 32 compartimenten die volledig afzonderlijk zijn te sturen qua klimaat, schermen, belichting, luchten en watergift. De kleinste compartimenten van 36 m2 zijn bestemd voor opbouwen kennis rond innovatieve technieken, terwijl de grotere compartimenten variërend van 116 tot 230 m2 de mogelijkheid bieden om praktijkgericht onderzoek en demonstraties uit te voeren. Een compartiment wordt ingericht voor meerlagenteelt, waarbij gefocust wordt op energiebesparing door meerdere lagen van de teelt in een sterk geïsoleerd, daglichtloos compartiment onder te brengen en te telen onder LED-verlichting.”

 

Naast modernisering van het kassencomplex is het ’groene onderkomen’ van het personeel gerealiseerd. Het kantoorgebouw van 700 m2 is een voorbeeld voor het integreren van groen in kantoorcomplexen en dichtbebouwde gebieden, waar de aanwezigheid van meer groen een positieve impact heeft op de gezondheid en het leefmilieu. Het nieuwe gebouw heeft zowel binnen als buiten een groenwand en een daktuin. Mede bedoeld als demonstratie hoe groenvoorzieners grijze ruimten kunnen omvormen in een groene en prettige werkomgeving.

Tegelijk werd het oud kantoorgebouw omgevormd tot een educatief centrum met voldoende ruimtes voor studiedagen, opleidingen en andere voorlichtingsactiviteiten. Deze zijn ook beschikbaar voor de sector. Zo wordt het PCS meer dan ooit de ontmoetingsplaats voor alle betrokkenen uit de sierteelt- en groensector in Vlaanderen.

 

www.pcsierteelt.be