Ilvo wint Gouden roos op rozenkeuring Kortrijk

Een nieuwe roos van het Instituut voor landbouw- visserij en voedingsonderzoek ILVO heeft de 57ste ‘Gouden Roos’ gewonnen op de rozenkeuring in de rozenproeftuin van Kortrijk. Voor de prijskamp 2018 werden in totaal 77 rozenvariëteiten aangeboden, waarvan 54 rozennieuwigheden en 23 rozenvariëteiten die de jongste vijf jaar in de handel werden gebracht.

 


De rozen die deelnamen aan de prijskamp 2018 werden door 14 rozenkwekers ingezonden, afkomstig uit 5 landen met name België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Nederland.

De deelnemende rozen worden beoordeeld op hun geschiktheid voor de groeiomstandigheden die in (West-)Vlaanderen heersen en krijgen dus geen behandeling tegen ziekten. Zo kunnen de variëteiten echt met elkaar vergeleken worden. De geplante rozen blijven gedurende twee jaar in de proeftuin, waar een permanente jury ze het eerste jaar driemaal en het tweede jaar tweemaal beoordeelt en keurt. Aanvullend komt eind juni een internationale jury langs.

Alle rozen die in aanmerking komen voor de titel “Gouden Roos” zijn nog niet of hoogstens vijf jaar op de markt. Variëteiten die in de prijzen vallen, zijn gegarandeerd sterke, goed groeiende en mooie rozen. De juryleden mogen zich uitspreken over de kenmerken ‘gewas’, ‘ziekte’, ‘bloei’ en ‘geur’. De aandacht van de keurders gaat vooral naar de groeikracht, de algemene ontwikkeling, de bladertooi, de weerstand tegen ongunstige groeiomstandigheden en tegen ziekten, de bloeirijkheid, de decoratieve waarde van de bloembot, de bloemopeenvolging, de vorm van de bloem, de kleur en de geur van de bloemen.

Aan de kwekers van de best geklasseerde rozenvariëteiten wordt een prijs toegekend. De roos die het hoogste aantal punten behaalt, wint de ereprijs, namelijk de “Gouden Roos”. Die prijs ging dit jaar naar een nieuwe roos van het ILVO.

Acht rozen kregen een gouden medaille, en acht andere rozen een zilveren medaille. Zes rozen kregen een bijzondere vermelding voor hun geur.

Het volledige palmares vindt u hier.

Internationale Rozentuin

De Internationale Rozentuin bij het kasteel ’t Hooghe is opgestart in 1959 en omvat een demonstratie- en een proeftuin. De rozendemonstratietuin beschikt onder meer over een prachtige collectie over de geschiedenis van de roos. In de rozentuin zijn een groot aantal nieuwe rozen geplant, die nog niet in de handel zijn of hoogstens in de loop van de laatste vijf jaar op de markt gebracht zijn. De aanleg van de tuin was in handen van de Provincie West-Vlaanderen. Inagro, het West-Vlaamse onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw, verzorgt de tuin met financiële steun van de stad Kortrijk.

De Rozentuin is dagelijks open voor het publiek en een bezoek is gratis. Elke rozen- of tuinliefhebber zal er zijn gading vinden. In de demonstratietuin staan ruim 200 diverse variëteiten. De demonstratietuin is onderverdeeld in de ‘snijrozentuin’, de ‘Gouden Roos-tuin’, de ‘Engelse Tuin’ en de ‘Franse Tuin’. Elke roos of rozengroep is voorzien van de naam van de roos en de kweker. Het geheel bevindt zich in een heerlijk, groen kader. De Rozentuin is op zijn mooist van half juni tot eind augustus.

 

www.rozentuinkortrijk.be