Prix ]pyblik[ Prijs 2018 / Stem voor uw favoriete publieke ruimte

Dit jaar heeft de Prix ]pyblik[ Prijs als ambitie om een publieke ruimte naar voren te schuiven waar toe-eigening en de beleving ervan door zijn gebruikers centraal staat. De uiteindelijke keuze wordt aan de gebruikers overgelaten, aan u!

Het park L28, het Rogierplein, de mobiele tools van de overdekte hal van Abattoir of het Dumonplein, welke publieke ruimte vormt volgens u een echte plaats voor zijn gebruikers?


 1. Park L28 / Een verbindende functie voor voetgangers en fietsers. 
  Plaats: Sint-Jans-Molenbeek, stad Brussel
  Bouwheer: Beliris FOD mobiliteit en vervoer
  Ontwerper: SWECO belgium
  Jaar: 2013-2014
  Budget: 4 356 000 €

Een voormalig spoorwegemplacement met ateliers langsheen de spoorlijn L28 is ingericht als een multifunctionele, publieke, groene zone. Het opzet van de reconversie is het creëren van een groene ruimte in een wijk met erg spaarzaam publiek groen. Het park moet eveneens als een alternatieve groene verbinding voor de zachte weggebruiker dienst doen. Twee andere uitgangspunten zijn het beperken van de verharding zodat er meer op het terrein kan infiltreren en het waarborgen van doorzichten, onder meer voor de sociale veiligheid. Over de lengte van het park vinden we 4 zones, elk met een eigen functie.

 

2. Rogierplein / Een plein met metropolitane uitstraling
Plaats: Sint-Joost-ten-Noode
Bouwheer: Bruxelles Mobilité
Ontwerper: XDGA
Jaar: 2006-2017
Budget: 20 000 000 €

Het Rogierplein is één van die frictiepunten in Brussel waar zeer verschillende stadsdelen zoals de Noordwijk, Sint-Joost en de Vijfhoek met elkaar in botsing komen. Sinds het Noordstation in de jaren vijftig van vorige eeuw verschoven werd van het Rogierplein naar de Noordwijk ligt de plek er wezenloos bij. Maar het blijft een cruciaal knooppunt voor openbaar vervoer, met drie ondergrondse metrolijnen en een bovengronds busstation dat drie bussen per minuut ontvangt.

Het ontwerp heeft de ambitie om een nieuwe samenhang te scheppen tussen openbare ruimte en openbaar vervoer, om het plein opnieuw een verbindende functie te geven en om de plek te markeren in de stad.

Een nieuwe ruimtelijke geleding wordt voorgesteld waarbij de Kleine Ring en het plein gearticuleerd worden door toevoeging van een brede voetgangersstrip tussen beide. Auto’s en bussen worden gescheiden op de Kleine Ring, de strip wordt een groene flaneerruimte vol stedelijke activiteit en het plein wordt opnieuw een fluïde ruimte met een minimum aan autoverkeer. 
Een nieuwe patio in de bestaande ondergrondse verdiepingen geeft licht aan en toegang tot het metrostation, een congresruimte en een parkeergarage. 
Patio en busstation worden overdekt door een grote, ronde stalen luifel met een centrale sokkel, die uitkraagt zowel over het plein als over de Kleine Ring. Het geheel bestaat uit driehoekige structuren. De sokkel wordt ingericht als bar.

 

 

3. Activering van de overdekte markthal van Abattoir 
Plaats: Anderlecht
Bouwheer: Cultureghem vzw
Ontwerper: Cultureghem vzw
Jaar: 2013-…
Budget: Te bevestigen

In 2012 stelde Abattoir nv zijn masterplan voor, een plan om de site ook in de 21ste eeuw economisch te laten overleven en laaggeschoolde arbeid hier op de site te houden. Cultureghem nam tegelijkertijd de taak op zich om Abattoir zijn sociaal potentieel verder te ontwikkelen.

Met 3 marktdagen en 100.000 bezoekers van 170 nationaliteiten per week en een site als aankomstplek voor iedereen op zoek naar een open deur na een vaak lange en chaotische reis rijpten al snel de ideeën om mensen te verbinden, ontmoeting te stimuleren en vrije ruimte terug te geven aan een buurt die erom schreeuwt.

Hiervoor werden mobiele tools ontworpen die op een heel concrete manier worden ingezet om mensen te verbinden en de ruimte met anderen te delen. KOOKMET, de grootste gastentafel van de stad, in het midden van de markt. KETMET begon met COURT CIRCUIT, een lijnparcours vol spelimpulsen dat werd geschilderd tijdens KANAL PLAYGROUND FESTIVAL in 2014. We bouwden PLAYBOXen (grote mobiele speelkoffers) en voegden KETMET MUZIQUE toe, een muzikale ontdekkingstocht, om zo te komen tot het grootste overdekte speelplein van de stad. De ontwerpen van de verschillende tools worden via open source met de wereld gedeeld om zo samen de stad verder van onderuit te bouwen.

 

4. Dumonplein / Een ontmoetingsplein voor een divers gebruik
Plaats: Sint-Pieters Woluwe
Bouwheer: Gemeente Sint-Pieters Woluwe
Ontwerper: THV ARTGINEERING/ H+N+S landschapsarchitecten i.s.m. ARA, ECTV, UTIL​
Jaar: 2018
Budget: 4.128.000 euro

Het Dumonplein bevindt zich in St Pieters Woluwe, een gemeente gelegen in de 2de kroon, en is een belangrijke commerciële, residentiële en dienstenkern. Door de aanwezigheid van de tram, de metro en de bus vormt het ook een belangrijk intermodaal kruispunt.

Het ontwerp is gebaseerd op de karakeristieke ovalen vorm van het plein en transformeert de openlucht parking van 93 plaatsen tot een echte publieke ruimte.
De vorm van het plein wordt onderlijnd door een betonnen bank. Die creëert een binnenkant bestemd voor verblijfsfuncties en een buitenkant die de dynamiek van de stad (handel, circulatie) ondersteund en organiseert.

De ruimte werd op een verrassende manier herverdeeld. De tram en het autoverkeer delen een enkele rijstrook om zoveel mogelijk ruimte te bieden aan voetgangers en fietsers. Op het plein zelf herbergt een grote luifel onder andere een frietkot, een ijssalon en een café. Aan de andere kant en als tegengewicht aan deze consumptieruimte werd een verblijfsruimte ingericht met bomen, banken en een fontein.
Gezien de terughoudendheid om het gemotoriseerd verkeer te beperken en parkeerplaatsen te schrappen, werd er gezocht naar omkeerbare oplossingen. Zo kan de enige circulatiestrook met beperkte middelen gewijzigd worden en kan het plein indien nodig nog enkele parkeerplaatsen bieden. Een soort van sluwheid om het project te innoveren. Het project voor het Dumonplein is een strategisch project voor de verbetering van de kwaliteit van de publieke ruimte, de commerciële vitaliteit en de actieve mobiliteit.

www.pyblik.brussels