Hoge heggen verhogen kans op inbraak

Niet toegankelijkheid maar toezicht speelt de belangrijkste rol bij woninginbraak, blijkt uit onderzoek van Marlijn Peeters van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de UGent. Ze geeft enkele aanbevelingen om de kans op inbraak te verlagen.

In België worden ongeveer 75.000 inbraken per jaar gepleegd. Dat zijn er ruim 200 per dag. Bij zeven procent van de adressen wordt binnen een jaar opnieuw ingebroken, in één procent van de gevallen zelfs drie of meer keer (cijfers 2014). Blijkbaar is een specifiek deel van de woningen zo interessant dat er meerdere malen wordt ingebroken. Welke kenmerken maken bepaalde woningen interessant voor inbraak en andere niet?


Marlijn Peeters analyseerde 1551 woningen, 1147 straatsegmenten en 151 buurten in Gent. Ze nam een steekproef van woningen waar is ingebroken en woningen waar niet is ingebroken in 2010, om daarna de invloed van de omgeving te bepalen.

Hoge heggen

Uit haar onderzoek blijkt dat risicofactoren voor inbraak sterk afhankelijk zijn van het onderzochte niveau: woning, straat of buurt. Zo is toezicht (de mogelijkheid tot controle) belangrijker op huisniveau dan op straatniveau. Toegankelijkheid is dan weer vooral belangrijk op straatniveau, en minder op huisniveau. Een voorbeeld: hoge heggen rond een woning, die weliswaar de woning minder toegankelijk maken, belemmeren het zicht en verhogen zo de kans op inbraak.

In het algemeen zijn het vooral de toezichtmogelijkheden die doorslaggevend zijn. Marlijn Peeters: “De kans op inbraak is lager als aangrenzende huizen zichtbaar zijn. Ook in doodlopende straten, waar minder voorbijgaand verkeer is, is er een lagere kans op inbraak. Wellicht is het daar voor bewoners gemakkelijker om toezicht te houden op de mensen die in de straat aanwezig zijn. In hoogbouw, waar het niet eenvoudig is om te weten wie daar thuishoort en wie niet, is toezicht dan weer veel moeilijker.”

Ook de netheid van straat en woning, en de afwezigheid van graffiti en afval, zijn een indicatie van een betere controle op de omgeving. “Een woning die netjes onderhouden is, straalt uit dat het minder gemakkelijk is om binnen te komen.”

Aanbevelingen

Wat kunnen we zelf doen aan het inbraakrisico? Relatief kleine ingrepen kunnen al resultaat opleveren. Je kan verloederde huizen opknappen en al te hoge heggen snoeien. Het is aan de bewoners om ervoor te zorgen dat een inbreker niet ongezien een woning kan binnendringen. Door controle mogelijk te maken, kan je de kans op inbraak verlagen.

Maar de verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de burger of bij de politie. “Ruimtelijke ordening is een taak van de overheid. Bij de planning van wijken kan nagedacht worden over de structuur en opbouw van straten, om zo de toezichtmogelijkheden te optimaliseren.”

Bron