Antwerpen / Zes internationale ontwerpteams voor overkapping Ring

Zes internationaal befaamde ontwerpteams zullen van 6 tot 13 september de Antwerpse wijken intrekken om er te luisteren naar hoe burgers en organisaties de overkapping van de Ring zien. Deze zes Ringdagen, ingedeeld per segment van de te overkappen Ring, zijn een initiatief van intendant Alexander D’Hooghe.

In december vorig jaar heeft de intendant een internationale wedstrijd uitgeschreven voor ontwerpteams die de overkapping van de Ring concreet vorm moeten geven. Meer dan 200 bureaus en meer dan 30 teams hebben hierop ingetekend. Een jury, samengesteld uit de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, het team van de intendant, expert en vertegenwoordigers van de burgerbewegingen, heeft nu vijf ontwerpteams geselecteerd.


Deze internationale teams, bestaande uit architecten, stedenbouwkundigen, infrastructuurontwerpers, ingenieurs, mobiliteits-, milieu- en innovatie-experts, hebben elk een segment of zone van de Ring toegewezen gekregen waarvoor ze een ontwerp mogen uitwerken. Het zesde segment – zone noord-oost (Lobroekdok) neemt het ontwerpteam van de intendant zelf voor haar rekening. Intendant D’Hooghe heeft zijn inspiratie voor deze aanpak gehaald uit zijn deelname aan het Rebuild By Design-proces dat is gevolgd om de regio rond New York na de doortocht van orkaan Sandy snel én met een zo groot mogelijk draagvlak opnieuw op te bouwen.

Ringdagen

Vanaf 6 september trekken deze teams voor een eerste keer de wijken in om ideeën te verzamelen over hoe de overkappingen er zouden kunnen uitzien. Het is een eerste stap in een ontwerptraject dat negen maanden zal duren. Er zullen diverse sessies en workshops georganiseerd waaraan burgers en organisaties kunnen deelnemen. De ontwerpteams zullen intussentijd geregeld terugkoppelen en na acht maanden hun visie over de concrete overkapping van hun segment van de Ring voorleggen aan een beoordelingscommissie.

In een volgende stap zal de intendant een dossier opstellen op basis waarvan de Vlaamse regering zal beslissen welk deel eerst wordt overkapt. De overheid sluit met de teams een raamovereenkomst die vier jaar loopt, met de mogelijkheid die twee keer met twee jaar te verlengen.

De zes teams

1.  Zone Noord (Eilandje, Luchtbal) is toegewezen aan het ontwerpteam van onder meer het Belgisch architectenbureau BUUR, die getekend hebben voor projecten in de Kievitwijk achter het Centraal Station en het gerenommeerde Duitse Latz.

2.  Zone West (Linkeroever, Zwijndrecht) is toegewezen aan het team met onder andere het Deense bureau Cobe en Omgeving, met standplaats in Antwerpen en Brussel. Omgeving ontwierp de verkeerswisselaar in Lummen en is bezig met het nieuwe ZNA-ziekenhuiscomplex aan Park Spoor Noord.

3. Zone Zuid-oost (Berchem, Zurenborg) is toegewezen aan het ontwerpteam met onder meer het bekende Italiaanse bureau Studio Paola Viggano. Architecten Paola Viggano en haar inmiddels overleden partner Bernardo Secchi tekenden voor het Theaterplein in Antwerpen en de Grote Markt in Mechelen.

4.  Zone Oost (Borgerhout, Rivierenhof) is toegewezen aan het team met onder meer het internationale bureau 51N4E dat brouwerij Lamot in Mechelen hertekende en cultuurcentrum C-Mine in Genk ontwierp.

5. Zone Zuid (Kiel, Middelheim) is toegewezen aan het team met onder meer het Franse architectenbureau Agence Ter, dat reputatie heeft verworven met haar opvallende stadsparken van Barcelona tot Shanghai, en het Nederlandse Arcadis dat ervoor gezorgd heeft dat het Rijksmuseum in Amsterdam 40 procent minder energie verbruikt.

6. Zone Noord-oost (Lobroekdok, Sportpaleis) neemt Org², het bureau van intendant Alexander D’Hooghe, samen met Common Ground, Arup en Deltares voor haar rekening. Het team van de intendant had eerder al een ontwerp gemaakt voor de complexe zone rond het Lobroekdok. Het bureau Org is onder meer bezig met de renovatie van de koninklijke moestuin.

 

Hoe gaat het verder na de Ringdagen?

De Ringdagen vormen het officiële startschot voor de geselecteerde teams. Van september 2017 tot april 2018 werken zij aan een ontwerp voor de overkapping. Dat doen ze vanuit een werkplek in de wijk.

In die periode zullen zij op verschillende tijdstippen in dialoog gaan met de buurt. Dat garandeert dat hun ontwerp rekening houdt met goede ideeën van bewoners, verenigingen, organisaties en burgerbewegingen die de buurt als geen ander kennen.

De Ringdagen lopen van 6 tot 13 september. Inschrijven kan via www.overdering.be