Plantensoorten voor biodiversiteit

Elke plant levert een bijdrage aan de biodiversiteit. De ene doet dit meer dan de andere. Bijvoorbeeld omdat het een zeldzame soort (of cultivar) is, onderdeel uitmaakt van een belangrijk ecosysteem of omdat ze concreet voedsel verschaffen aan diverse fauna zoals bestuivende insecten of vogels. Maar ook als schuil- of nestplaats voor vogels en andere fauna zijn veel planten erg belangrijk. Planten in stedelijk groen kunnen vooral vanwege het voedsel (bloemen/nectar/stuifmeel of vruchten) en als nest- en schuilplaats een goede bijdrage leveren aan de biodiversiteit.
In de brochure ‘Biodiversiteit in tuin en plantsoen‘ van PPO / Wageningen UR staan lijsten met plantensoorten die een concrete en positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit.