PCS / Overzichtsposters ‘Erkende middelen in sierteelt 2018’ beschikbaar

Jaarlijks ontvangen de leden van het PCS een update van de huidige erkende middelen via de overzichtsposters ‘Erkende middelen in de sierteelt onder bescherming’ en ‘Erkende middelen in de sierteelt open lucht’. Met deze posters kunnen telers en groenvoorzieners snel het juiste gewasbeschermingsmiddel per ziekte of plaag kiezen.

 


Op de voorzijde van de posters vind je de erkende insecticiden en acariciden; op de achterzijde vind je de erkende fungiciden, telkens met bijhorende doseringen. Op de poster voor de binnenteelten wordt sinds vorig jaar een theoretische inschatting van het te verwachten spuitresidu (zichtbaar en onzichtbaar = persistentie) weergegeven. Daarnaast is er ook info over neveneffecten op nuttigen en resistentie-info, wat de posters tot onmisbare instrumenten maakt bij de zoektocht naar het meest geschikte middel in IPM-bestrijdingsschema’s.

PCS-leden en W&W-leden ontvangen beide posters per post na de hernieuwing van hun lidmaatschap en kunnen een digitale versie downloaden van het ledengedeelte van de website: www.pcsierteelt.be > Publicaties > Brochures en Posters. Leden van het Waarnemings- en Waarschuwingssysteem ontvangen later nog via een Actua-bericht een overzicht van de erkende middelen tegen ziekten en plagen in gazon.

Als niet-lid kan je een gedrukt exemplaar van deze veelgebruikte posters bekomen op één van de activiteiten van het PCS of kan je een gedrukt exemplaar afhalen op het secretariaat, dit zolang de voorraad strekt. Indien je lid wenst te worden, kan je je lidmaatschap PCS (€ 60/jaar excl. BTW) of lidmaatschap W&W (€ 120/jaar excl. BTW) activeren via www.pcsierteelt.be.