Parijs plant 100 ha dak- en gevelgroen

Het Parijse stadsbestuur heeft een ambitieus begroeningsplan aangekondigd: tegen 2020 zal er één miljoen m2 dak- en gevelgroen geïnstalleerd worden, zullen er 30 ha nieuwe publieke tuinen en parken worden aangelegd, krijgt elke school een pedagogische tuin en worden er 20.000 nieuwe bomen aangeplant.

Met dit ambitieuze groenplan wil het Parijse stadsbestuur de stedelijke biodiversiteit ontwikkelen, de luchtkwaliteit verbeteren, de wateroverlast aanpakken, het stedelijke warmte-eiland-effect tegengaan, het thermisch en akoestisch comfort van gebouwen verhogen, de stadslandbouw stimuleren en inspelen op de vraag naar meer groen in de onmiddellijke woon- en leefomgeving.


Tegen 2020 moet 200.000 m2 (of 20 ha) dak- en gevelgroen op publieke gebouwen gerealiseerd worden. Elk nieuwbouwproject voor een openbaar gebouw zal verplicht een groene wand en/of daktuin hebben. Bovendien zullen 300 bestaande gebouwen (scholen, crêches, bibliotheken, sportcentra…) een groendak en/of groenwand krijgen. De enige uitzondering zijn historische gebouwen waar gevel- of dakbegroening technisch onmogelijk is of het architecturale karakter zou verstoren. Bijzonder is dat eenderde van het dak- en gevelgroen gereserveerd wordt voor stadslandbouw.

Om ook privé-investeerders te motiveren tot het aanleggen van dak- en gevelgroen worden de bouwvoorschriften aangescherpt met technische normen qua wateropvang en dergelijke.

Lees vervolg in CGConcept, 2015/4