Invloed groen op levensverlenging mensen onderzocht

Alterra Wageningen gaat samen met twaalf partners de effecten van een groene leefomgeving op kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers onderzoeken, en welke besparingen dit kan opleveren voor de maatschappij.

 


In eerder onderzoek is al aangetoond dat groen een positief effect heeft op de gezondheid van mensen.
Het onderzoek is een tweede onderzoek waarin de rol van groen wordt bekeken op de levenskwaliteit. Enkele maanden geleden kondigde een aantal ziekenhuizen en groenvoorzieners aan dat zij de effecten van groen op patiënten zouden gaan onderzoeken.

“Wij gaan nu het effect onderzoeken van een groene interventie, de aanleg van belevingsgericht groen en het gebruik ervan”, zegt projectleider Jana Verboom van Alterra. “Dat doen we door vóór de groene ingreep, direct erna, en enige jaren later in kaart te brengen wat de kwaliteit van leven is van kwetsbare omwonende ouderen, hoe de belasting is van hun mantelzorgers, en hoe hun aanspraak op professionele zorg en voorzieningen is. In ons onderzoek ontwikkelen we innovatieve groenconcepten voor versteende wijken met kwetsbare ouderen, en kwantificeren we kosten en baten voor de kwaliteit van leven van alle betrokkenen. We verwachten de eerste resultaten in 2017.”
Draagkracht

Het model dat in het onderzoek van Alterra en haar partners wordt gebruikt is het model voor de kwaliteit van leven van ouderen volgens het draagkracht-draaglast model.

Daarin wordt de draagkracht bepaald door genetische aanleg, financiële en gezinssituatie, maar ook door omgevingsfactoren. Dat geldt ook voor de draaglast. Beide hebben fysieke, mentale en sociale componenten. Als draagkracht en draaglast in disbalans zijn, heeft dat gevolgen voor de kwaliteit van leven van de persoon in kwestie, maar ook voor de mantelzorger en het beroep dat wordt gedaan op professionele zorg en gemeentelijke voorzieningen.

Contact met groen kan gevolgen hebben voor het fysieke, mentale en sociale welbevinden van mensen. Daardoor kan het zowel de draagkracht verhogen als de draaglast verlagen. Dat kan de vraag voor zorg beïnvloeden.

 

Groene Agenda

Het onderzoek is onderdeel van het programma De Groene Agenda van FloraHolland en stichting iVerde. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Nature Assisted Health Foundation (NAHF). Andere partners zijn Tilburg Universiteit, HAS hogeschool, gemeente Oisterwijk, en lokale partners zoals een wijkraad. De provincie Noord-Brabant is één van de financiers.