OLYMPUS DIGITAL CAMERA

deSingel / Expo Verkavelingsverhalen

‘Verkavelingsverhalen’ is de titel van het vijfde deel van de reeks ‘Projecties’, georganiseerd door het VAi en deSingel. Deze reeks, die sociale thema’s en de rol van de architectuur in de samenleving aankaart, presenteert tot 10 januari 2016 in deSingel in Antwerpen een expo over de toekomst van Vlaamse verkavelingswijken.
Verkavelingswijken krijgen het vandaag zwaar te verduren. De dichtheid zou er veel te laag zijn, het woningaanbod te weinig gedifferentieerd, de openbare ruimte te schraal, de ecologische voetafdruk te hoog. Tegelijkertijd blijft de verkavelingswijk voor heel wat mensen de ideale plek om te wonen, net omdat het er rustig, groen en herkenbaar is. Dit sluit niet uit dat verkavelingsbewoners experimenteren met collectieve woonvormen, kleinschalige bedrijvigheid, het samen opwekken van hernieuwbare energie of waterzuivering op schaal van de wijk.
De tentoonstelling ‘Verkavelingsverhalen’ grijpt deze experimenten aan om een breed debat op te starten rond de toekomst van de Vlaamse verkavelingswijk. De expo presenteert de eerste resultaten van dit onderzoek als een reeks collectieve verhalen.

Elk verhaal begint met een toekomstbeeld uitgedacht door een bewonersgroep, een organisatie, een gemeente of een groep studenten. Dit beeld wordt vervolgens hoofdstuk per hoofdstuk bijgeschaafd door juristen, economen, ontwikkelaars, architecten, ruimtelijk planners, bewoners, natuurbeheerders,… Ook de tentoonstellingsbezoeker kan op deze verhalen reageren en zo mee schrijven aan één van dé ruimtelijke uitdagingen van de komende jaren.


www.vai.be
www.desingel.be