Oude Bekaertsite in Hemiksem krijgt publiek landschapspark

De Oude Bekaertsite in Hemiksem krijgt een nieuwe bestemming onder de naam ‘Park Aan De Stroom’: een woonlandschap aan de Schelde in een groene parkomgeving. Met circa 625 wooneenheden en een publiek toegankelijk landschapspark van acht hectare vormt Park Aan De Stroom de verbinding tussen het centrum van Hemiksem en de Scheldeboorden. In een eerste fase komen er 136 woningen en collectieve tuinen.

In 2020 kochten drie projectontwikkelaars, Compagnie Het Zoute, Novus en Odebrecht,  de terreinen van de oude Bekaertsite in Hemiksem op, ooit bekend als ‘den draad, nu een braakliggend terrein van 25 ha. Het doel werd om de ontoegankelijke en verharde site te laten saneren en om te bouwen tot een groene duurzame woonwijk aan de Schelde. Het winnend ontwerp komt van B-Architecten samen met MADE Architects, Friday Office en kollektif landscape.


De architecten hielden bij het ontwerp de geschiedenis van kleiontginning, baksteennijverheid en staaldraadproductie voor ogen. Daarnaast hielden ze rekening met het landschap, de relatie tot het dorpsweefsel van Hemiksem en de ligging aan de Schelde.

Binnen het historisch en industrieel kader krijgt elke woning een eigen tuin met een geïntegreerde fietsenberging. Daarnaast beschikt elke bewoner over een extra, groene buitenruimte. De materialen werden geselecteerd met het oog op het industriële verleden. De typische rode bakstenen, de statige rasterstructuren en de keramische elementen verwijzen naar de voormalige Gilliot-fabriek.

Door het parkeren op één locatie per bouwblok te clusteren, is de nieuwbouw ondergeschikt aan het landschap en staat groene ruimte voorop. Door de site lopen groene boulevards die vanuit het dorp naar de Scheldeoever leiden. Samen met de geplande inrichting van de Scheldeoevers ontstaat zo een ecologische verbinding met de overige groengebieden langs de Schelde, waaronder het Abdijpark.