Oproep ‘Stadsvernieuwing 2018’: Groen en blauw in de stad [VIDEO]

Minister Liesbeth Homans lanceert de oproep ‘Stadsvernieuwing 2018’. Thema dit jaar is ‘Groen en blauw in de stad’. Met stadsvernieuwingsprojecten wil de Vlaamse regering de (sociale) aantrekkelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid van onze steden verhogen.

Deze stadsprojecten streven een ingrijpende vernieuwing van een stadsdeel na. Ze passen in een brede stedelijke visie en ze vormen een hefboom voor een geïntegreerde stadsontwikkeling.


De jury heeft een nieuwe visietekst op stadsvernieuwing uitgewerkt. In deze tekst bevestigt de jury haar geloof in de hefboomwerking van stadsprojecten, in de rol van maatschappelijke coproductie, in de kracht van stedelijke regie, in de koppeling van punctuele actie aan een breed stadsdebat, in het belang van ontwerp en investering in ruimtelijke kwaliteit. In het tweede deel daagt de jury de steden uit om projecten in te dienen die de bakens verzetten en het pad effenen voor innovatieve stadsvernieuwing in Vlaanderen.

Groen en blauw in de stad

Naast de gekende subsidies voor de realisatie van grote stadsvernieuwingsprojecten en conceptstudies, voorziet het Vlaamse stedenbeleid ook dit jaar een thematische oproep. Met deze oproep mikt de minister op kleinschalige, vernieuwende stadsprojecten die inspelen op specifieke stedelijke uitdagingen.

Zowel groen als water als onmisbare schakel voor een leefbare stad. Blauwgroene netwerken hebben positieve impact op: klimaatadaptatie, hittestress, biodiversiteit, voedselproductie, luchtkwaliteit, duurzame energieproductie, gezondheid, sociale cohesie, recreatie, toerisme en bedrijvigheid.

De maximale subsidie voor investeringskosten bedraagt 500.000 euro per project. Het project moet binnen de drie jaar gerealiseerd worden.

Meer informatie over de visie en de aanvraagformulieren vindt u bij stadsvernieuwing. Projecten kunnen tot 13 juli 2018 ingediend worden.

 

 

Meer info