Opleidingstraject – Gezonde bodem: grondslag voor een klimaatstad

Embuild Antwerpen organiseert in het voorjaar van 2023 een opleidingstraject over grondgebonden maatregelen: de uitdagingen van verstedelijkte bodems en de impact van keuzes en beslissingen doorheen het bouwproces.   

Hoe kan je als bouwprofessional je steentje bijdragen?  Welke maatregelen kan je nemen om een antwoord te bieden op de stijgende vraag naar klimaat-robuuste maatregelen? Waarom en hoe levert dat niet enkel voordelen op voor de eindgebruiker maar ook voor je bedrijf?  Dit opleidingstraject, georganiseerd door Embuild Antwerpen, focust hoofdzakelijk op grondgebonden maatregelen op private terreinen en op de rol van bouwprofessionals in de fases die vooraf gaan aan de groenwerken.


Elisa Vermeulen van Ossiado adviseert en begeleidt overheden, bedrijven, bouwprofessionals, projectontwikkelaars in grondgebonden vraagstukken bij bouw- en ontwikkelingsprojecten.   Zij doet voor dit opleidingstraject ook beroep op de medewerking van Sandy Adriaenssen (PCS) en Sus Willems (Duizend Knopen ontward).

Dankzij de ondersteuning van het klimaatfonds van Stad Antwerpen kunnen deelnemers met een concreet project op Antwerpse bodem (Stad Antwerpen) beroep doen op (extra) individuele sessie gedurende de looptijd van het opleidingsproject.

Het traject bestaat uit 4 sessies en gaat door op donderdag 2/3, 23/3, 20/4 en 5/5 telkens van 14u tot 17u in Antwerpen. Uiterste datum inschrijving: 8 maart 2023.

Voor meer informatie over het programma en hoe in te schrijven klik hier.