Ontwerpteam geselecteerd voor Waterplan Antwerpen

De stad Antwerpen heeft een multidisciplinair team van ontwerpers, waterbouwkundige ingenieurs en communicatiespecialisten aangesteld om een integraal waterplan op te maken. Dit plan ambieert een stadsbrede visie en zoekt integrale oplossingen op korte en lange termijn voor de vraagstukken rond water in Antwerpen.

Antwerpen is van oudsher een waterstad. Water is in de loop der tijd echter meer en meer uit het zicht verdwenen. Het water dat zich vandaag via beken, kanalen en dokken, maar ook via ondergrondse rioleringen en grondwaterlagen een weg zoekt door de stad is van groot belang voor het milieu en de leefomgeving. Naast de klimaatverandering zet ook de toenemende bevolkingsdichtheid en verstedelijking de bestaande waterinfrastructuur meer en meer onder druk. Met het Waterplan ontwikkelt Antwerpen de komende anderhalf jaar een stadsbrede visie en integrale, praktijkgerichte korte en lange termijn oplossingen voor een watersensitieve stad.


Aan de hand van dit plan moet onder meer het water terugkeren in het stadsbeeld en verschillende problemen met water worden aangepakt. Het plan zal inzetten op de gepaste ruimtelijke inpassing van water in stadsontwikkelingsprojecten voor de opvang, hergebruik en infiltratie van hemelwater, maar ook voor het verbeteren van de algemene ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid voor inwoners en bezoekers van de stad.

Een consortium onder leiding van De Urbanisten in combinatie met Witteveen+Bos België en Common Ground heeft de openbare aanbesteding voor het Waterplan Antwerpen gewonnen.