De Bilk in Brugge wint Openbaar Groen Award

Het nieuwe park De Bilk in Brugge heeft de Openbaar Groen Award gewonnen op de jaarlijkse VVOG-wedstrijd Groene Lente. Die Award wordt elk jaar door VLAM en VVOG uitgereikt aan een openbaargroen-project dat gerealiseerd werd met een opvallende inbreng van een professionele tuinaannemer. De Bilk kreeg ook een award in de categorie speelgroen.

Met de openbaargroen-award willen VLAM en VVOG het maatschappelijk belang van openbaar groen in de kijker stellen en wijzen op de meerwaarde van een professionele aanpak door een tuinaannemer.


Waterrobuuste inrichting
De Bilk ligt in de wijk Sint-Jozef in Brugge en beslaat 9.700 m². In 2014 werd in samenspraak met de omwonenden en het dienstencentrum een masterplan opgemaakt. Het plan voorzag naast speelruimte ook de oprichting van een buurttuin. Het ontwerp is van de plaatselijke groendienst (Ilse Vansevenant). Het groenaanleg en -onderhoud is in handen van Eric Baert van Al Verde uit Lendelede.

De waterproblematiek is de rode draad in het ontwerp. De Bilk ligt verdiept ten opzichte van de omgeving en heeft een belangrijke waterbufferende functie. Het ontwerp voorziet zo weinig mogelijk verharding, hoger gelegen speelzones en wadi’s. Deze laatste kunnen water opvangen en vormen een natuurlijk spelelement. In de wadi’s en elders op De Bilk werden 53 hoogstammige en meerstammige elzen aangeplant. Deze boomsoort heeft immers het vermogen om water aan de bodem te onttrekken.

Focus op spelen
De Bilk is bedoeld als speelplek. Hiervoor werden verschillende voorzieningen getroffen: enkele bestaande onderdelen werden behouden of verkleind en nieuwe elementen werden toegevoegd. Zo werden o.a. een bijkomend speelplein voor kinderen van 6 tot 12 jaar en een jongerenhangplek voorzien.
Nieuwe groenstructuren delen de rechthoekige vorm van De Bilk op in verschillende functionele deelzones. Centraal verbindt het hoofdpad, omkaderd door een elzendreef, alle functies.

Meer informatie over De Groene Lente vindt u op de website van VVOG.