Hoe verstening van tuinen terugdringen?

Nora Hausen, studente aan Van Hall Larenstein, ontving onlangs de Van Welderen Rengers scriptieprijs, een onderscheiding voor de beste afstudeeropdracht. Zij onderzocht de mogelijkheden om verstening van private tuinen terug te dringen en deze zodanig in te richten dat ecosystemen in onze steden verbeteren. 

Het bevorderen van een groene leefomgeving en het tegengaan van verstening heeft een positief effect op onze ecosystemen en daarmee ook op de leefbaarheid van onze woonomgeving.


Hausen laat zien dat bijna alle ecosysteemdiensten door particuliere tuinen geleverd kunnen worden. Kleinschalige voedselproductie  biedt aanzienlijke toepassingsmogelijkheden. Maar ook voor bestuiving, klimaatregulatie, biodiversiteit en het verbeteren van de bodemkwaliteitspelen tuinen een grote rol. Een voor water niet afgesloten bodem oppervlak is van groot belang om hevige regenbuien op te kunnen vangen en overstromingen te voorkomen. En tot slot ook de culturele diensten, gericht op ontspanning.

De meeste ecosysteemdiensten worden verbeterd door groenere tuinen. Ook toont het onderzoek aan dat dit elkaar versterkt; hoe meer groene tuinen in de buurt, hoe hoger het effect op de kwaliteit van de geleverde ecosysteemdiensten. Vele kleine tuintjes samen leveren één grote dienst.

Operatie Steenbreek
Naast een uitgebreid onderzoek van de effecten, waarmee Hausen de potentie van tuinen wetenschappelijk onderbouwt, doet Hausen ook aanbevelingen over de promotie en het bereik van de doelgroep. Het onderzoek helpt de opdrachtgever van het onderzoek, de landelijke Stichting Operatie Steenbreek om effectiever en doelgerichter te kunnen werken.

U kunt de scriptie hier lezen.