Onkruidbestrijding / Samen voor een propere stad en buurt

Weg- en terreinbeheerders balanceren op een slappe koord. Onkruid, een verzamelnaam voor alle kruidachtigen die niet gewenst zijn, is sinds de invoering van de nultolerantie op pesticidengebruik een ernstig probleem geworden. Hoe zuiver – lees: vrij van onkruid – moeten verhardingen en halfverhardingen erbij liggen? Voor de meeste bewoners en bezoekers is dat zonder ook maar één spatje natuurlijk groen. Anderen willen spontaan groen dan weer maximaal groeikansen bieden. In elk geval staat vast dat het terugdringen van ongewenst of te veel spontaan groen zo ecologisch mogelijk moet gebeuren. Denk daarbij niet langer alleen aan energieverbruik, maar ook aan emissie en roetuitstoot.

Groenvoorzieners volgen in die evolutie. Ze krijgen er als extra uitdaging bij dat ze hun diensten aan een zo financieel interessant mogelijke prijs moeten aanbieden aan gemeentebesturen, overheidsinstellingen, bedrijven, maar ook scholen en kinderdagverblijven. Zelfs aan particuliere tuinbezitters. Onkruidbestrijding is sowieso een relatief dure aangelegenheid. Prijs zou echter niet de doorslaggevende rol mogen spelen. Het is het resultaat dat telt. Onmiddellijk én blijvend. En laat net daar onkruid en spontaan groen spelbreker zijn. Het blijft de kop opsteken. Als groenbeheerder en -werker weet u dat herhaling noodzakelijk is, net als het combineren van verschillende bestrijdingsmethodes. Met borstelen en vegen alleen lost u het niet op. Met heetwater- of heteluchttechniek ook niet. Vaak is een combinatie en/of afwisseling van meerdere bestrijdingsmethoden nodig.


Vandaar dat we in CGConcept 2019/2 een overzicht geven van machines die de weg banen naar het beste resultaat.