Onderzoek gemeentelijke aanpak regenwateroverlast

Uit onderzoek van de Nederlandse Stichting RIONED blijkt dat vrijwel alle Nederlandse gemeenten steeds meer maatregelen treffen om de toenemende zomerse regenbuien op te vangen.

Wat vooral blijkt is dat gemeenten niet alleen meer, maar ook verschillende maatregelen nemen. Veel voorkomende aanpassingen zijn de aanleg van aparte regenwaterriolen, tijdelijke waterberging in het groen en op straat, weghalen van obstakels – zoals verkeersdrempels – die de afstroming belemmeren en extra kolkenreiniging.


Gemeenten treffen steeds vaker ook maatregelen aan in het straatprofiel en in het groen. De straat en groenvoorzieningen kunnen veel regenwater even opslaan als het rioolstelsel maximaal is belast. Water op straat hoort dus bij het nieuwe klimaat. De aanpak richt zich vooral op het voorkomen van schade, zoals water dat gebouwen inloopt.
Minder verstenen
Naar aanleiding van het onderzoek ‘Gemeentelijke aanpak regenwateroverlast’ adviseert RIONED gemeenten om minder te verstenen. “Tuineigenaren zijn belangrijke waterdragers in de strijd tegen regenwateroverlast,” aldus Hugo Gastkemper van RIONED. “Wanneer bewoners en gemeenten grond minder verstenen en zorgen voor plekken waar het water zonder probleem naar toe kan, vermindert dit de wateroverlast en druk op het riool.”
U kunt het onderzoek hier downloaden.