Jaarboek Landschapsarchitectuur en stedenbouw 2017

Het Blauwe Kamer Jaarboek is de jaarlijkse reflectie op het werk van Nederlandse landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen in binnen- en buitenland. De onafhankelijke selectiecommissie onder leiding van voorzitter Joks Janssen koos uit circa 130 inzendingen 17 voorbeeldige projecten.

Met 19 projecten schetst het Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2017 de stand van beide vakgebieden. Rijk geïllustreerd en voorzien van heldere beschrijvingen laat het boek zien hoe de landschapsarchitectuur en de stedenbouw grote thema’s aanpakken als klimaatverandering en binnenstedelijke vernieuwing, maar ook nog steeds verantwoordelijk zijn voor aangename en mooie openbare ruimtes.


In het jaarboek ook een verslag van de rondrit van de selectiecommissie door Nederland, een achtergrondverhaal over de dringende woningbouwopgave, een interview met stedenbouwkundige Edzo Bindels en een ontluisterende fotoreportage over de verkrotting op het platteland.

Ondanks zorgen over de stand van het vakgebied besloot de commissie van deze jaarboekeditie een positief verhaal neer te zetten. Nu de woelige crisisjaren voorbij zijn en het op allerlei vlakken beter gaat, zag de commissie het als zijn taak om op zoek te gaan naar projecten waarin ontwerpers  blijk geven van nieuwe vaardigheden en werkwijzen, naar projecten waarin het ontwerp een sleutelrol had in de aanpak van hedendaagse opgaven, naar projecten waarin het ontwerpvak zijn maatschappelijke waarde bewijst. Overigens weerhield dit alles de commissie er niet van om ook naar projecten te speuren die uitblinken in eenvoud, die van een fijnzinnige vormgeving getuigen en die uitzonderlijk goed zijn uitgevoerd.