Oamsterdam moet hoofdstad weer leefbaar maken

Het Nederlandse architectenbureau HofmanDujardin heeft een spectaculair stedenbouwkundig voorstel ‘Oamsterdam’ gelanceerd om Amsterdam weer leefbaar te maken. De voorgestelde strategie gaat uit van een verruiming van het stadscentrum tot een ‘kring’ met een omtrek van zestien kilometer.

 


Amsterdam kampt met een groot aantal bezoekers in het dichtbevolkte, historische centrum. Toerisme vergt zijn tol op de stad. De straten en pleinen zijn overvol, het verkeer is dicht en de prijs van woningen is hoger dan de landelijke norm, aldus de architecten.

Tegelijkertijd heeft de gemeente grote ambities met betrekking tot de kwaliteit van de openbare ruimte, betaalbare woningen, slimme mobiliteit en het creëren van een groene en gezonde omgeving voor de inwoners. De stedelijke ontwikkelingsstrategie Oamsterdam sluit volgens HofmanDujardin aan bij deze doelen.

Doortrekken van de ring
De voorgestelde strategie gaat uit van een verruiming van het stadscentrum tot een ‘kring’ met een omtrek van zestien kilometer.

De bestaande, gedeeltelijke cirkel die rond het historische centrum ligt, trekt het architectenbureau door ten noorden van het IJ. Deze nieuwe binnenring wordt een nieuwe verbinding die de verschillende centrumdelen met elkaar verbindt waardoor ruimte en lucht in het historische drukke centrum ontstaat. De cirkelvorm met 16 kilometer omtrek creëert een nieuw centrum van Amsterdam. De nieuwe ring is een totale heroverweging van de stad waarmee nieuwe gebieden ontstaan. De herontwikkeling bevat aangrenzende open ruimtes; hergebruik van gebouwen en twee nieuwe bruggen over het IJ.

Verder stelt het bureau een park langs de weg en het water voor, verschillende sportfaciliteiten langs de nieuwe ring en een stadstrand aan het IJ. In een verre toekomst is Oamsterdam zelfs klaar voor de komst van stille zwevende auto’s en bestel-drones; de straten hebben interactieve functies dankzij hun multimedia-oppervlak.
410944

410996

410993

410990

410971

www.hofmandujardin.nl