Noviteiten op GrootGroenPlus 2017

Tijdens GrootGroenPlus worden nieuwe gewassen geïntroduceerd. Deze noviteiten zijn ingezonden door bedrijven uit binnen- en buitenland. Tijdens de beurs keurt de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) deze planten.
Tijdens GrootGroenPlus keurt de keuringscommissie de door deelnemers aangeboden noviteiten. Deze keuringen zijn weliswaar een momentopname maar geven toch een goed beeld van de potentiële waarde van een nieuwe cultivar. De bekroning vindt plaats in de vorm van medaillecertificaten: brons, zilver of goud.

Keuringscommissie


Een van de belangrijkste werkzaamheden van de KVBC is het keuren van planten. De wereldwijde bekendheid van de keuringscommissie is vooral te danken aan de objectiviteit van deze commissie. De leden van de keuringscommissie (± 75) doen dit werk geheel belangeloos.

De keuringscommissie werd opgericht in 1895 en is daarmee dus meer dan 120 jaar oud. Allereerst beperkte men zich tot het keuren van nieuwe gewassen, zowel in het veld als op door de KVBC georganiseerde tentoonstellingen. Later, omstreeks 1930, werd ook begonnen met het keuren van sortimenten, de zgn. sterrenkeuringen.

Als vervolg op de keuringen tijdens GrootGroenPlus is het aan te bevelen de noviteiten aan te melden voor een veldkeuring. Naast een grondigere beoordeling komt de plant dan ook in aanmerking voor de KVBC-Award. De KVBC-Award is een aanduiding voor topsortiment.

De resultaten van de keuringen worden jaarlijks gepubliceerd in het jaarboek Dendroflora. Naast de keuringsresultaten worden hierin diverse andere sortimentsartikelen gepubliceerd.

Naast het keuren en publiceren, heeft de KVBC nog andere activiteiten onder haar hoede, zoals de Nederlandse Plantencollecties. Voor meer informatie over de KVBC en haar activiteiten nodigen wij u uit om te kijken op de website van de KVBC.

 

Noviteiten op GrootGroenPlus

De noviteiten worden dinsdag voorafgaand aan de beurs getoetst of ze daadwerkelijk nieuw zijn en tijdens het openingsontbijt maakt Helma van der Louw de verdeling van medailles kenbaar. Net na de ingang zullen de gekeurde noviteiten tentoongesteld staan. Elke noviteit zal voorzien zijn van een uitgebreid fact sheet om de pers en bezoekers uitvoerig te informeren.

Momenteel zijn reeds volgende noviteiten aangekondigd:

Callicarpa bodinieri ‘Autumn Glory

Fargesia murieliae ‘Elias’

Chamaecyparis pisifera ‘Blue Planet’

Thuja plicata ‘Silver Nick’

Thuja occidentalis ‘King of Brabant’

Griselinia littoralis ‘Redge’