Manifest ‘Tuinen voor het klimaat’

Unep, de Franse vereniging van tuinaannemers, heeft samen met een aantal andere organisaties en verenigingen die deeluitmaken van het Observatoire des Villes Vertes, een manifest ‘Tuinen voor het klimaat’ gelanceerd.

Daarmee willen ze politici en andere beleidsverantwoordelijken op zowel lokaal, nationaal als internationaal niveau oproepen om het belang van tuinen en stedelijk groen niet te onderschatten in de strijd tegen de klimaatopwarming.  Het manifest pleit ervoor om het stedelijk groen systematisch te integreren in elk stedenbouwkundig project om op die manier concreet bij te dragen tot een beter stedelijk klimaat.


Unep stelt vijf maatregelen voor om steden beter te wapenen tegen de klimaatsopwarming.
1. Zorg voor groene klimaatseilanden in elke stad

Parken, tuinen, beplante straten, daktuinen en groenwanden spelen een belangrijke rol om stedelijke klimaatspieken te temperen.

2. Bestrijd wateroverlast met meer groen

Door verharde oppervlakken te vervangen door groen, kan het water infiltreren en kan wateroverlast worden voorkomen.

3. Plant meer bomen om CO2 en fijnstop op te vangen

Planten, en dan vooral bomen, kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het opvangen van CO2 en fijnstof. Voor elke inwoner zou er minstens één boom moeten geplant worden.

4.  Zorg voor groenblauwe netwerken

Groenblauwe netwerken stimuleren de mobiliteit van soorten en verhogen de biodiversiteit.

5. Stimuleer de korte keten en valoriseer groenafval.

Unep