Nieuwe Richtlijn Bomen Effect Analyse

De Bomen Effect Analyse (BEA) werd in 2003 door de Bomenstichting geïntroduceerd om bij werkzaamheden en activiteiten in de openbare ruimte de effecten ervan op bomen in kaart te brengen. De werkwijze bij het ontwerpen en uitvoeren van projecten in de buitenruimte is echter in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Reden om de BEA te actualiseren.

De Richtlijn BEA maakt een objectieve, transparante afweging mogelijk. Op basis van 12 ‘bouwstenen’ wordt volgens een vast patroon informatie verzameld. Op basis daarvan wordt bepaald wat de gevolgen van de geplande activiteiten zijn voor bomen. Ook wordt vastgesteld wat er nodig is om bomen in goede conditie te houden. Vast onderdeel is het benoemen van alternatieven waardoor behoud voor de toekomst mogelijk is en de kwaliteit van de boom kan verbeteren.


De gedrukte versie van de Richtlijn BEA is te bestellen bij de Bomenstichting. Vanaf medio mei 2019 maakt de Richtlijn BEA deel uit van de CROW-Kennismodule Bomen.