dav

Nieuw Park Langerbrugge-Zuid in Gentse Kanaalzone

Park Langerbrugge-Zuid is een koppelingsgebied, een buffergebied tussen de woonkern van Kerkbrugge en het industriegebied De Nest in de Gentse Kanaalzone. Buffering in dit park gebeurt door het aanwezige groen, dat waar mogelijk werd behouden én bovendien aangevuld met 62.000 stuks bosgoed (hazelaar, esdoorn, kornoelje, haagbeuk, olm, wilg en meidoorn) en een 200-tal hoogstammige bomen (zoals eik, olm, haagbeuk, populier en walnoot).

Koppelingsgbieden hebben ook een verbindende werking: ze brengen mensen samen om te ontspannen maar ook op een veilige manier met de fiets doorheen de Gentse Kanaalzone. Voor de wandelaars kwamen er twee kilometer paden waarvan, centraal in het park, een wandellus aangelegd in beton. Een vlotte toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers stond hierbij voorop. Vanaf deze lus zijn de verschillende zones in het park te ontdekken. In de historische zone kan de bezoeker even stilstaan bij het industrieel verleden van dit gebied. Ook de evocatie van de cyclopiste katapulteert de recreant terug in de tijd. Het jonge volkje van Kerkbrugge kan zich uitleven in de speelzone, dierenliefhebbers kunnen binnenkort schapen spotten in de weide.
Ook de natuurliefhebber vindt zijn gading in dit park. Langs de oever van de Hospiceloop ontwikkelt zich een rietkraag op de afgeschuinde zone. Een vlonderpad – mét stootrand voor rolstoelgebruikers – brengt wandelaars doorheen een nattere zone verderop. Aan de ingang van de ook historisch interessante wijk Herryville werden twee waterpartijen gegraven met het oog op ontwikkeling van natte natuur. In totaal werd hier 1,2 ha natuur gerealiseerd.


Langs dit mooie en groene park ligt nu een nieuw lange-afstand-fietspad. Het fietspad verbindt de Gentweg met de Doornzeelsestraat en wordt in de loop van 2020 verbonden met het fietspad langs het bedrijventerrein Grote Nest. In zuidelijke richting zal dit fietspad op termijn een veilig vervolg krijgen bij de heraanleg van de Kluizensesteenweg.

De realisatie van dit park is het resultaat van een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, het provinciebestuur, de gemeente Evergem, de stad Gent, North Sea Port, de Watering Burggravenstroom, de bewoners, maar ook het schooltje Braambos, de instelling Obra en de omliggende bedrijven. Bovenop de voorziene inrichting legde de VLM in opdracht van North Sea Port een bufferbekken aan in dit koppelingsgebied. Ook een hondenuitloopzone werd op vraag van de gemeente Evergem nog ingepast in de plannen. De kosten voor deze realisaties worden volledige gedragen door North Sea Port en de gemeente. De totale kostprijs voor dit eerste uitvoeringsdossier van de inrichtingsplannen Langerbrugge-Zuid en Kerkbrugge-Oost & Doornzele-Zuid bedraagt bijna anderhalf miljoen euro. Hiervan neemt de Vlaamse overheid ruim 800.000 euro voor haar rekening. North Sea Port droeg 234.000 euro bij aan dit project, de gemeente Evergem 187.000 euro en voor de fietspaden draagt de provincie ruim 200.000 euro bij.

Meer info: VLM