Nieuwe plantenpaspoorten: uw plicht als tuinaannemer

Op 14 december 2019 treedt de nieuwe fytosanitaire regelgeving in werking. Doorheen de hele productie- en handelsketen van bloemen en planten zullen er naar fytosanitaire opvolging enkele veranderingen aankomen, met de intrede van nieuwe plantenpaspoorten als voornaamste.

De nieuwe regelgeving verplicht dat alle planten bestemd voor opplant een paspoort dragen bij verkoop tussen twee professionele marktdeelnemers. Planten die verkocht worden aan een eindconsument (= een niet-professionele eindgebruiker) moeten niet voorzien zijn van een paspoort. Een eindconsument is elke persoon die planten verwerft voor persoonlijk gebruik. Een openbare bestuur of bedrijf wordt dus niet gezien als een eindconsument maar als een professionele eindgebruiker. Bij verkoop van planten aan professionele eindgebruikers zal dus wel een paspoort voorzien moeten zijn. Het paspoort moet fysiek aanwezig zijn op de kleinste handelseenheid, dus niet enkel op de leverbon of factuur zoals op vandaag het geval is.


Iedere marktdeelnemer die plantenpaspoorten wil afleveren, moet hier een erkenning voor aanvragen bij het FAVV. Een tuinaannemer die planten koopt moet dus een paspoort ontvangen bij aankoop maar geen paspoorten afleveren als die aan een eindconsument worden geleverd. Indien een tuinaannemer planten verkoopt aan een professionele eindgebruiker moeten die wél voorzien zijn van een plantenpaspoort. In dat geval moet de tuinaannemer de planten mét plantenpaspoort verkopen en kan hij best de handelseenheden met paspoorten behouden zoals hij die ontvangen heeft. Indien dit niet het geval is moet de tuinaannemer zelf een nieuw paspoort afleveren en dus over een erkenning beschikken.

Als professionele tuinaannemer moet je de gegevens van de aangekochte planten minimum drie jaar na aankoop bewaren zodat tot drie jaar na aankoop de traceerbaarheid van deze planten gegarandeerd blijft.

Bron: Groen Groeien