Nieuwe oproep volkstuinen 2018

Minister Schauvliege trekt opnieuw 250.000 € uit voor volkstuinen. De projectoproep volkstuinen schenkt speciale aandacht aan jongeren en de welzijnssector. Projecten kunnen ingediend worden tot en met 31 augustus 2018.

De klemtoon ligt op projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen.


Een project kan voor 75 procent gesubsidieerd worden met een plafond van 15.000 euro per project. De projecten krijgen een uitvoeringstermijn van 3 jaar.

Een project indienen?
Vanaf 16 april 2018 tot en met 31 augustus 2018 kunnen projectvoorstellen ingediend worden bij de Vlaamse Landmaatschappij. Dat kan via het e-plattelandsloket. In het reglement vindt u alle informatie over de oproep.

Een jury zal de kwaliteit van de ingediende projecten beoordelen op basis van een aantal criteria, zoals de theoretische en reële behoefte aan volkstuinen, de vergunningen, de bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie, samenwerking met de jongeren en de welzijnssector, landschappelijke inkleding en de voorbeeldfunctie van de projecten.

Projectoproep 2018
Volkstuinen kennen een lange geschiedenis. Zij spelen een belangrijke rol in het leven van mensen die zelf over weinig buitenruimte beschikken, maar toch interesse in het tuinieren hebben. Volkstuinen zijn daarnaast ook een ontmoetingsplaats. Hun sociale rol mag niet onderschat worden. De volkstuinen van vandaag staan dan ook voor ontmoetingen, gezelligheid, recreatie en een stuk natuurbeleving in de stad en gemeente. Bovendien stimuleren volkstuinen ook tot meer bewegen en tot het bewuster worden van gezonde voeding.
De voorbije jaren investeerde de Vlaamse overheid ongeveer 2 miljoen euro voor de inrichting van meer dan 150 volkstuinen. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege gaf de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de opdracht om in 2018 opnieuw een projectoproep te lanceren naar lokale besturen, verenigingen en organisaties voor de inrichting van volkstuinen – (particulieren komen niet in aanmerking).
De huidige oproep staat open voor nieuwe volkstuinprojecten over gans Vlaanderen. Minister Schauvliege doet een warme oproep naar projecten die een klemtoon leggen op de samenwerking met jongeren en/of met de welzijnssector. We hopen op deze manier jongeren en doelgroepen uit de welzijnssector nauwer te betrekken bij de volkstuinprojecten. Volkstuinen vormen een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en sociale groepen waardoor een goede groepsdynamiek kan gecreëerd worden die het project zal bestendigen na de gesteunde opstartfase. Het is ook een manier om jong en oud terug voeling te laten krijgen met gezonde voeding, met smaken, met de eigen productie en herkomst van voedsel, met actief leven in de buitenlucht, met alternatieve vormen van lichaamsbeweging (tuinieren) en met een actieve levensstijl. Aanvullend zijn ook de biodiversiteit en het inzetten van bestuivers van belang. Een project dat onderdeel is van een lokale voedselstrategie, heeft een meerwaarde.