Kuurne / Opening nieuw Vlaspark

Op woensdag 9 en donderdag 10 mei wordt het nieuwe Vlaspark in Kuurne feestelijk geopend met een drijf-in cinema, een vlaspicknick, vlaswandelingen, kanotochten…

 


Vorig jaar werd een eerste deel van het Vlaspark geopend. Dit jaar wordt een tweede deel ingehuldigd, met verharde wandelpaden en een natuurlijke speeltuin aan de achterzijde van de pastorij. Het ontwerp en de uitvoering van de speeltuin gebeurde door Natureplay. Op het terrein komen zes kleurrijke picknicktafels en vier banken, ontworpen door Philippe Allaeys voor de Leievallei. De grootste is maar liefst 14 meter lang. De inrichting van dit stuk groen tussen het marktplein van Kuurne en de Leie van om en bij een 1,5 ha is de eerste concrete uitvoering van wat ooit het Vlaspark moet worden.

Vlaspark

De gemeente Kuurne heeft al lange tijd de ambitie om het open en bijzonder landschap van 30 ha – aan de monding van de Heulebeek en de Leie – op te waarderen tot een aantrekkelijk en levendig park. Bedoeling met het Vlaspark is het recreatief netwerk en doorwaadbaarheid van het gebied vanaf het centrum (Marktplein) verhogen.

De Leiemeersen in Kuurne vormen een van de laatste grotere open ruimtegebieden in de Leievallei binnen het stedelijk gebied van Kortrijk en zijn een plek waar verschillende netwerken van voetwegen en fietspaden samenkomen. Mede door de aanwezigheid van een waardevolle hoeve en voormalige vlassites Sabbe en Verschaeve, heeft het meersengebied heel wat potenties voor de ontwikkeling van recreatieve activiteiten. Het gemeentebestuur van Kuurne wenst, in overleg met de verschillende eigenaars, de diverse gebouwenclusters te integreren in een aantrekkelijk cultuurhistorisch en recreatief programma, gelinkt aan de landbouw en de omliggende natuur.

Koen Byttebier, voorzitter van intercommunale Leiedal bevestigt: “Op deze plek komen een aantal grote lijnen van de regionale ruimtelijke visie samen. Enerzijds heb je de ontwikkeling langs het blauw-groen netwerk, hier gevormd door de Leie en de Heulebeek, waarbij we ruim aandacht moeten hebben voor open ruimte. Anderzijds zetten we hier in op behoud door ontwikkeling. Dat wil zeggen dat we het unieke erfgoedkarakter van sites zoals deze maar kunnen bewaren als we ze doordacht gaan ontwikkelen en een bestemming geven. Dit is waar Leiedal en de gemeente Kuurne samen voor willen gaan.”

 

 

Toekomstplan

Het Nederlands-Belgisch team DELVA Landscape Architects – plusofficearchitects werd geselecteerd voor de opmaak van het inrichtingsplan dat de basis vormt voor de verdere ontwikkeling van het gebied rond de Heulebeek en de Leiemeersen. Samen met de gemeente en de intercommunale Leiedal kijken de ontwerpers naar de mogelijke inrichting van het 35 ha grote gebied.

Het Vlaspark concept dat DELVA-plusoffice voorstellen, combineert de open ruimte – waar er plaats is voor natuurontwikkeling en agrarische activiteiten – met recreatie en vlaserfgoed. Kuurne is immers van oudsher verbonden met het water, al is dat momenteel niet zichtbaar of leesbaar. Door zichten opnieuw open te maken en ook nieuwe visuele relaties te creëren komt Kuurne terug aan de Leie te liggen.

De meander van de oude rivierloop ter hoogte van de ringlaan in Kuurne, die afgesneden werd bij de rechttrekking van de Leie, zal weer in contact gebracht worden met de Leie. Zo wordt de verdieping en verbreding van de Leie ten behoeve van de toegankelijkheid voor grotere schepen gekoppeld aan ecologische natuuropbouw.

Er is ook een toekomst voor de vier gebouwde clusters die zich in het gebied bevinden. Drie daarvan vinden hun ontstaan tijdens de vlasnijverheid en hebben nog steeds een ruimtelijke relatie met het open veld. Een vierde cluster concentreert zich rond de historische hoeve.

 

Via het Interreg-programma VALYS, Provincie West-Vlaanderen en Leiedal kunnen tot 65 procent Europese subsidies ontvangen worden voor de inrichting van het Vlaspark.

Herbestemming vlasroterij Sabbe
Het vlasbedrijf Sabbe ligt aan de boorden van de Leie. Het is een van de best bewaarde vlasbedrijven uit de periode tussen de beide wereldoorlogen (1936). Het complex bestaat uit een warmwater roterij met stoomketelruimte en machinekamers, een zwingelarij, een schoorsteen, vlasschuren en een voormalige zwingelarij. De site is sinds het einde van de jaren 1970 niet meer in werking, en werd sindsdien verwaarloosd. In 2005 werd de roterij beschermd als monument.

De gemeente Kuurne en intercommunale Leiedal kochten recent de vlasroterij Sabbe aan. Dankzij deze aankoop heeft de gemeente de regie in handen om dit monument in ere te herstellen en een nieuwe bestemming te geven met oog voor cultuur, erfgoed, toerisme en natuurlandschap. De aankoop van deze erfgoedsite is een belangrijke stapsteen in de ontwikkeling van het Vlaspark.