Nieuwe bomengids voor ontwerpers en stadsplanners

De Britse ngo Trees and Design Action Group (TDAG) heeft het eerste deel van een bomengids voor landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en en stadsplanners gepubliceerd. De leidraad ‘Trees, Planning and Development: A Guide for Delivery’ wil de vele voordelen van bomen bij nieuwe (stads)ontwikkelingen in de verf zetten.

TDAG is van mening dat bomen een sleutelrol kunnen en moeten spelen bij het creëren van betere plekken voor mensen, zowel esthetisch als functioneel. Nationale en lokale overheden, evenals professionele instellingen en verenigingen zijn zich steeds meer bewust van de voordelen die bomen bieden, niet in het minst hun rol bij de aanpassing aan en het verminderen van de bedreigingen van klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit.


U kunt de gids hier downloaden