Webinar / Bodemzorg als onderdeel van de grondverzetsregeling

Op 31 mei 2021 organiseert de Vlaamse Confederatie Bouw, in samenwerking met Grondbank vzw, en met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen een webinar ‘Bodemzorg als onderdeel van de grondverzetsregeling – Hoe begin ik er aan?’. Tijdens deze Webinar krijgt u verschillende tips & tricks mee om bodemzorg concreet te integreren in uw project en dit vanaf de ontwerpfase en doorheen de uitvoering ervan.
De grondverzetsregeling is erop gericht om de verplaatsing van bodemverontreiniging als gevolg van grondwerken te voorkomen. De laatste jaren groeit echter het besef dat een gezonde bodem meer nodig heeft dan alleen het beheersen van bodemverontreiniging. Onze bodem vervult namelijk belangrijke economische, maatschappelijke en ecologische functies waaronder voedsel- en biomassaproductie, bron van grondstoffen, waterhuishouding, habitat voor biodiversiteit, … Deze functies worden ook ecosysteemdiensten genoemd. We spreken van gezonde bodem wanneer deze in staat is om die ecosysteemdiensten te vervullen.

Met het project ‘Bouwen op/aan gezonde bodem’ sloegen Grondbank, Immoterrae, Vlaco, GLDC en VCB de handen in mekaar en dit met de steun van Vlaanderen Circulair en OVAM. Hun missie : de verschillende stakeholders betrokken bij grondwerken, bewust maken van het belang van een gezonde bodem en concrete oplossingen aanreiken om bodemzorg te integreren in de uitvoering van grondwerken.


Tijdens dit sensibiliseringsevent zullen de resultaten van dit project worden voorgesteld. De verschillende sprekers reiken u tips & tricks aan om bodemzorg concreet te integreren in uw project en dit vanaf de ontwerpfase en doorheen.

Hier vindt u meer info.

Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven verplicht.